Farma & Life Sciences

Het Kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. De sector Life Sciences & Health is daar een van. De topsector Life Sciences & Health, in de volle breedte van farma, biotech en materialen tot diagnostiek, medische technologie en 'telemedicine', kan als geen ander bijdragen aan de kwaliteit in [dier]gezondheid, aan maatschappelijke uitdagingen als de veranderende zorgvraag en de vraag naar verhoogde arbeidsproductiviteit en aan meer bedrijvigheid en economische welvaart. 

De farmaceutische en biotechnologische industrie kenmerken zich door veel innovatie, veel concurrentie en zich snel ontwikkelende [internationale] wet- en regelgeving.

De sector kenmerkt zich tevens door veel start-ups. Voor het starten of het overnemen van een bedrijf of het investeren in een bedrijf of kennisproject is het noodzakelijk om due diligence te doen naar: de geldigheid van de octrooien / octrooiaanvragen, de octrooiposities van derden, de mogelijkheid om octrooi-inbreuk te vermijden of de noodzaak om licenties te verkrijgen en strategie inzake een eigen octrooiportefeuille.

Naast intellectuele eigendomsrechten wordt een belangrijke waarde van de assets van een bedrijf vertegenwoordigd door haar know-how. De bescherming en overdracht van know-how krijgt vaak niet de aandacht die nodig is. Wij kunnen u adviseren hoe u uw know-how kunt beschermen en hoe het delen of overdragen van know-how kan worden vastgelegd.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wij adviseren op gebieden zoals:

 • Intellectuele eigendom [octrooien, handelsmerk, handelsgeheimen]
 • Parallelimport en verwante zaken
 • Productregistratie
 • Diverse overeenkomsten zoals licenties, inclusief distributieovereenkomsten, participatieovereenkomsten, sponsorovereenkomsten, Onderzoeks- en Ontwikkelingsovereenkomsten en clinical trail overeenkomsten
 • Productaansprakelijkheid en recall
 • Hoe op te treden tegen parallelimport en namaak [counterfeiting]
 • Geneesmiddelen registratie
 • Due diligence
 • Financiering van [startende] bedrijven
 • Afsluiten van onderzoekscontracten
 • Distributie- en leverancierscontracten

Voor wie?

 • Ondernemingen in de life science sector
 • Investeerders in de life science sector

Contactpersoon branche Farma & Life Sciences:

Jos van der Wijst

 

Gepubliceerde artikelen:
"
Producent aansprakelijk voor schade, waaronder de schade door recall28-10-2014