Faillissementsrecht (curator, schuldenaar en schuldeiser)

Uw klant of leverancier is failliet

Er zullen weinig ondernemers zijn die de afgelopen jaren niet geconfronteerd zijn met een faillissement van één van hun relaties. Of het nu een klant, een leverancier of een debiteur is; een faillissement is vaak erg vervelend en kent in de regel geen winnaars. Wij kunnen echter bekijken of de schade mogelijk beperkt kan blijven. Bijvoorbeeld door het op een juiste wijze overeenkomen van een eigendomsvoorbehoud. Ook kunnen wij de communicatie met een curator voor u uit handen nemen.

U denkt zelf aan het aanvragen van een faillissement

Soms heeft u gestreden voor wat u waard bent, maar heeft u het tij niet kunnen keren. Dan kunnen wij u helpen bij het aanvragen van uw eigen faillissement. Maar ook in dat geval kan er juist ook weer een nieuwe kans ontstaan. Het gaat om de zogenaamde doorstart. Beredeneerd vanuit de faillissementssituatie kan een doorstart ook zeker goed nieuws betekenen voor het personeel, de schuldeisers, leveranciers en andere betrokkenen. Het traject van technisch failliet naar een doorstart is complex, waarbij – mits goed doordacht – een reële tweede kans kan ontstaan. Wij kunnen u door dit traject heen loodsen.

Ook kan het zijn dat u telkens maar niet betaald krijgt van uw debiteur en de maat nu toch echt vol is. Dan kan het aanvragen van het faillissement van uw debiteur een vervolgstap zijn. Dit kan leiden tot betaling op de valreep. Als het tot het faillissement leidt, zal de curator in ieder geval de onderste steen boven moeten krijgen over wat er is gebeurd binnen de onderneming van die debiteur en proberen de schulden van die onderneming terug te betalen.

Onze specialisten kunnen u helpen met de volgende onderwerpen:

  • Preventief bekijken hoe u uw onderneming zo goed als mogelijk beschermt tegen eventuele faillissementen (bijv. door eigendomsvoorbehoud);
  • Hulp bij een gefailleerde contractspartij;
  • Aanvragen van het faillissement van uw onderneming of juist van uw schuldenaar;
  • Verhuizing naar de afdeling Bijzonder Beheer door uw bank;
  • Zekerheden (zoals pandrecht of hypotheekrecht);
  • Pauliana (vermogensreconstructie door de curator);
  • Communicatie en onderhandeling met curatoren;
  • Doorstarten vanuit faillissement;
  • Bestuurdersaansprakelijkheid;
  • Voorkomen van een faillissement door reorganisaties of schuldeisersakkoord.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol