Merk- en modelregistratie

 

Merkrecht

Wat is een merk?
Een merk is een teken waarmee u uw producten of diensten onderscheidt van die van uw concurrenten. Dit teken kan bestaan uit het gebruik van een tekst, door het gebruik van een logo of een combinatie van een tekst en een logo of zelfs uit een geluid, kleur vorm etc. zolang het maar in een register kan worden opgenomen.

Het bedenken van het teken is vaak een kostbaar proces. Naarmate het gebruik hiervan toeneemt, wordt het teken onder een steeds groter publiek bekend en neemt de waarde toe. Vervolgens kunnen zich vervelende situaties voordoen waarin u geconfronteerd wordt met een teken, dat door een ander bedrijf gebruikt wordt en erg veel op uw logo of naam lijkt. Het laten registreren van het teken als merk kan veel van deze problemen voorkomen. Bovendien kunt u het met het merk makkelijker tot vermarkten overgaan.

Een merkrecht verkrijgt u door deze in te schrijven bij een hiervoor bestemd bureau. Door inschrijving krijgt u gedurende 10 jaar het exclusieve recht op het gebruik van het merk voor de vastgelegde producten en diensten. Voor de juiste bescherming dient bij de registratie nauwkeurig te worden omschreven voor welke producten of diensten u het merk wilt gebruiken.

Is het registreren van een merk duur?
Dat valt reuze mee. Een ondernemer zal altijd een afweging moeten maken of het zin heeft een teken als merk te laten registreren, omdat er nu eenmaal kosten aan verbonden zijn. De kosten die de registratiebureaus rekenen verschillen per bureau. Vanaf € 240,= kunt u een Beneluxmerk aanvragen en vanaf € 850,= een Uniemerk. Zie hier onze vaste tarieven.

Hoe snel kan ik een merkrecht krijgen?
De normale procedure om een merkrecht te verkrijgen duurt ongeveer drie maanden. In deze periode controleert het bureau of het merk aan de vereisten voldoet. Vervolgens wordt het merk gepubliceerd en krijgen eigenaren van andere merken twee maanden de tijd om bezwaar te maken. Als alle formaliteiten zijn afgerond en de aanvraag is goedgekeurd, dan wordt het merk ingeschreven en ontvangt u hiervan een bewijs.

Wanneer u het merk met spoed nodig hebt, dan kan ook een spoedregistratie worden gestart. Hierbij wordt het merk meteen bij aanvraag geregistreerd. De administratieve procedure vindt dan na de registratie plaats.

Waarmee kunnen wij u verder van dienst zijn?
Bogaerts & Groenen advocaten heeft jarenlange expertise op het gebied van merkenrecht. Wij staan u dan ook graag bij als u:

  • een teken als merk wilt laten registeren;
  • geconfronteerd wordt een concurrerend teken, merk of handelsnaam;
  • uw merk wilt vermarkten, bijv. door samenwerking, franchise en licentieovereenkomsten.

 Modelrecht

Wat is een model?
Een model is een driedimensionaal product. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan alledaagse gebruiksvoorwerpen, maar ook aan gebouwen of etenswaren.

Het bedenken van een product is een kostbaar proces. Om te voorkomen dat anderen hetzelfde product maken, is het verstandig om het product als model te laten registreren. Een belangrijke voorwaarde is dat de totaalindruk die het model maakt, moet verschillen van andere soortgelijke voortbrengselen die al voor het publiek beschikbaar zijn. Door het product te laten registreren kunt u ook makkelijker tot het vermarkten van het product overgaan.

Een modelrecht verkrijgt u door deze in te schrijven bij een hiervoor bestemd bureau. Door inschrijving krijgt u gedurende 5 jaar het exclusieve recht op het gebruik van het model. De termijn kan worden verlengd tot een maximum duur van 25 jaar.

Hoe snel kan ik een modelrecht krijgen?
De normale procedure om een modelrecht te verkrijgen duurt enkele weken. In deze periode controleert het bureau of het model aan de vereisten voldoet. Als alle formaliteiten zijn afgerond en de aanvraag is goedgekeurd, dan wordt het model ingeschreven en ontvangt u hiervan een bewijs. In tegenstelling tot merken, waar geschillen kunnen ontstaan voorafgaande aan de inschrijving, kunnen modellen pas na inschrijving worden betwist.

Wanneer u het model met spoed nodig hebt, dan kan ook een spoedregistratie worden gestart. Hierbij wordt het model enkele dagen na aanvraag ingeschreven.

Is het registreren van een model duur?
Dat valt reuze mee. Een ondernemer zal altijd een afweging moeten maken of het zin heeft een model te laten registreren, omdat er nu eenmaal kosten aan verbonden zijn. De kosten die de registratiebureaus rekenen verschillen per bureau. Vanaf € 118,= kunt u een Beneluxmodel aanvragen en vanaf € 350,= een Uniemodel. Onze vaste tarieven vindt u hier.

Waarmee kunnen wij u verder van dienst zijn?
Bogaerts & Groenen advocaten heeft jarenlange expertise op het gebied van modelrecht. Wij staan u dan ook graag bij als u:

  • een product als model wilt laten registeren;
  • geconfronteerd wordt een concurrerend driedimensionaal product;
  • uw model wilt vermarkten, bijv. door samenwerkingen, franchise en licentieovereenkomsten.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol
Stan Elsendoorn
Karlijn van der Meule
Hilde van Stekelenburg
Mustafa Kahya
Robin Verhoef
Remco de Jong
Frederick Droppert
Britt van den Branden