Nederlandse Orde van Advocaten

De advocaten van Bogaerts & Groenen advocaten zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. De Orde is de beroepsorganisatie waar alle advocaten bij zijn aangesloten. De Orde waarborgt de kwaliteit van de advocatuur.
De Orde zorgt ervoor dat iedereen die een advocaat inschakelt erop kan rekenen dat die deskundig, onafhankelijk en integer is. Om dat te garanderen zorgt de Orde ervoor dat advocaten goed worden opgeleid. De Orde heeft beroeps- en gedragsregels opgesteld waar elke advocaat zich aan moet houden. Deze regels kunt u onder andere vinden op de website van de Orde: www.advocatenorde.nl  

Het landelijk bureau van de Orde is gevestigd in Den Haag:

Nederlandse Orde van Advocaten
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
Tel. 070 – 335 35 35
E-mail info@advocatenorde.nl