Verbreking samenleving

Geen advocaat, wel ouderschapsplan:
Bij de verbreking van een samenleving is de bijstand van een advocaat niet noodzakelijk. Wel bent u ook bij de verbreking van de samenleving verplicht om, als er gezamenlijke kinderen zijn, een ouderschapsplan op te stellen.

Toch advies?
Er kunnen onderwerpen zijn waarbij u graag advies heeft van een deskundige: kinderalimentatie, een omgangsregeling en verdeling van het gezamenlijke vermogen. Iedere partner kan een eigen advocaat in de arm nemen.

Wanneer u en uw partner het niet eens kunnen worden over de gevolgen van de verbreking van de samenleving kunnen de geschilpunten worden voorgelegd aan de rechter. Wanneer goed onderling overleg mogelijk is, kunt u er ook voor kiezen samen de hulp van één advocaat of bemiddelaar in te schakelen, al dan niet een mediator. De advocaat zal dan met u overleggen over de gevolgen van de verbreking van de samenleving en die desgewenst vastleggen in een overeenkomst.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol