Verbreking samenleving

Geen advocaat, wel ouderschapsplan:
Bij de verbreking van een samenleving is de bijstand van een advocaat niet noodzakelijk. Wel bent u ook bij de verbreking van de samenleving verplicht om, als er gezamenlijke kinderen zijn, een ouderschapsplan op te stellen.

Toch advies?
Er kunnen onderwerpen zijn waarbij u graag advies heeft van een deskundige: kinderalimentatie, een omgangsregeling en verdeling van het gezamenlijke vermogen. Iedere partner kan een eigen advocaat in de arm nemen.

Wanneer u en uw partner het niet eens kunnen worden over de gevolgen van de verbreking van de samenleving kunnen de geschilpunten worden voorgelegd aan de rechter. Wanneer goed onderling overleg mogelijk is, kunt u er ook voor kiezen samen de hulp van één advocaat of bemiddelaar in te schakelen, al dan niet een mediator. De advocaat zal dan met u overleggen over de gevolgen van de verbreking van de samenleving en die desgewenst vastleggen in een overeenkomst.