Wedstrijdreglement

 1. Mr. Emile (Miel) Bogaerts was advocaat te Boxtel van 1974 tot 2003, grondlegger van Bogaerts & Groenen advocaten en insolventiespecialist bij uitstek.
 2. Op 13 december 2002 heeft Bogaerts & Groenen advocaten bij gelegenheid van het afscheid van Miel Bogaerts als advocaat om hem te eren en om belangstelling van studenten voor het Insolventierecht te stimuleren de "Miel Bogaerts Prijs" - hierna: de prijs - ingesteld voor de duur van tenminste drie jaren. 
 3. De prijs wordt toegekend aan de winnaar van de in artikel 5 bedoelde wedstrijd. 
 4. De prijs is een geldbedrag van Euro 2.500 (vijfentwintighonderd Euro). 
 5. De Prijs wordt jaarlijks, voor het eerst in 2003, uitgereikt aan de student aan een Nederlandse universiteit die naar het oordeel van de jury in dat jaar de beste verhandeling heeft geschreven over een insolventierechtelijk onderwerp. Studenten kunnen tot uiterlijk één jaar na hun afstuderen deelnemen. 
 6. De jury bestaat uit Prof. Mr. R.D. Vriesendorp (UVT), Prof. Mr. S.C.J.J. Kortmann (KUN) en Mr. E.G.J.M. Bogaerts. 
 7. Deelname aan de wedstrijd om de prijs geschiedt door inzending van een verhandeling als bedoeld in artikel 5 aan Bogaerts & Groenen advocaten, postbus 127, 5280 AC Boxtel, onder vermelding van "inzending Miel Bogaerts Prijs". 
 8. De inzendtermijn sluit ieder jaar op 30 november. 
 9. Tegen de beslissing van de jury staan geen rechtsmiddelen open.
   

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol
Stan Elsendoorn
Karlijn van der Meule
Hilde van Stekelenburg
Mustafa Kahya
Robin Verhoef
Remco de Jong
Frederick Droppert
Britt van den Branden