Incassovoorwaarden

< evenals de kosten voor het bijwonen van de zitting bij u in rekening brengen. Aan u wordt geen incassohonorarium in rekening gebracht.

Indien wij in de loop van de incassoprocedure tot de conclusie komen dat uw debiteur geen ver-haalsmogelijkheden biedt, zullen wij u adviseren de zaak te stoppen. Aan u wordt op dat moment geen incassohonorarium in rekening gebracht. Eventuele door ons reeds gemaakte externe kosten zullen wel aan u worden doorbelast. Indien u op dat moment besluit de zaak toch voort te zetten, zullen wij u het incassohonorarium in rekening brengen.

 

Februari 2010