Intellectueel eigendomsrecht

Wat is Intellectueel eigendomsrecht?

Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor verschillende soorten rechten die creatieve werken beschermen. Onder intellectuele eigendomsrechten verstaan we rechten zoals merken, modelrecht, auteursrecht, octrooien en databankrecht. Deze rechten beschermen de vormgeving van producten, handelsnamen, maar ook van logo’s of vormgeving van websites. Het intellectueel eigendomsrecht kent vele beschermingsmogelijkheden. Een ding hebben zij gemeen: al deze rechten worden bij wet beschermd. Kennis c.q. knowhow is geen officieel intellectueel eigendomsrecht, al kan er wel sprake zijn van een bedrijfsgeheim. Ook bedrijfsgeheimen worden bij wet beschermd. Dat is van belang indien u van plan bent om te gaan samenwerken.

Exploitatie

Intellectuele eigendomsrechten (‘IE’) bieden kansen. Kansen voor het beschermen en commercialiseren van knowhow en andere resultaten van creatieve inspanningen. IE geven een monopolie waardoor de IE houder exclusieve zeggenschap heeft over het exploiteren van de IE.

Onze specialisten kunnen u helpen bij verschillende vragen. Zij onderzoeken bijvoorbeeld of er IE is ontstaan, en hoe de IE kan worden beschermd. Ook verzorgen wij de registratie van merken en modellen. Daarbij hanteren wij een vast bedrag per registratie.  Klik hier voor de tarievenlijst voor merkregistraties. Klik hier voor de tarievenlijst voor modelregistraties.

Uiteraard kunnen wij ook helpen indien een partij inbreuk maakt op uw IE.

Welke beschermingsmogelijkheden zijn er?

Binnen het intellectueel eigendomsrecht maken wij onderscheid tussen de volgende rechten. Ieder recht biedt zijn eigen beschermingsmogelijkheden:

Auteursrecht

Het auteursrecht noemen we ook wel het ‘recht van de maker’. Lees hier over de voordelen van het auteursrecht.

Merken & Modellen

De bescherming van het merken- en modelrecht ontstaat niet vanzelf. Lees hier over de registratieprocedure die u kunt doorlopen.

Domeinnamen

Haal het meeste uit je domeinnaam. Hoe creatiever, hoe meer bescherming. Lees hier over de overdracht van domeinnamen.

Handelsnamen

Met uw handelsnaam treedt u de markt op. Klanten zullen u aan uw handelsnaam herkennen. Maakt een concurrent inbreuk op uw handelsnaam? Lees dan hier wat u daartegen kunt doen.

Bedrijfsgeheimen

De bescherming van bedrijfsgeheimen is van groot belang. Lees hier over het beschermen en delen van bedrijfsgeheimen.

Slaafse nabootsing

Komt uw werk voor geen van de bovengenoemde bescherming in aanmerking? Dan kan er altijd nog een beroep op de slaafse nabootsing worden gedaan. Lees hier hoe dat in zijn werk gaat.

BG.legal is partner van Legal AIR.

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol