Sociale zekerheid

Wat is sociale zekerheid?

Dit betreft naast sociale voorzieningen (o.a. de participatiewet en de IOAW) een qua wet- en regelgeving ingewikkeld stelsel van volks- en werknemersverzekeringen waarmee (ook) een werkgever te maken krijgt. Denkt u waar het werknemersverzekeringen betreft aan de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

De advocaten van BG.legal kunnen u adviseren over de sociale zekerheidsaspecten die veelal onlosmakelijk verbonden zijn aan de beëindiging van dienstverbanden.

Ook kunnen wij voor u optreden in bezwaar- of beroepsprocedures over arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van (ex)werknemers waar u als werkgever een financieel belang in en bij hebt.

Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking neemt u contact op met één van onze specialisten.

Artikelen:

Our specialists

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Mathilde Becking
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Moos Hovens
Miriam van Ruijven
Hester van den Broek
Frédérique Kuiper
Marlies Hol