Pokémon Go, leuk maar hoe krijg ik die mensen hier weg?

15 jul 2016

Pokémon Go is het eerste augmented reality spel dat een enorme hype is geworden.[1] Door gebruik te maken van onze echte wereld, worden dit soort spellen een stuk realistischer en daardoor vaak leuker om te spelen.[2] Stel je eens voor dat in jouw straat een leger klaar staat voor de strijd met de legers van buurtgenoten of dat het huis van de sims bij jou in de tuin staat?

Mensenmassa_pokemonGO

Een spel als Pokémon Go veroorzaakt echter ook onwenselijkheden. In een eerder artikel hebben wij al gewezen op privacyrisico’s die gepaard kunnen gaan met het spelen van Pokémon Go voordat het in Europa beschikbaar is. Een ander probleem is het volgende. De spelers van het spel komen op bepaalde plaatsen in het dorp of in de stad bijeen. Deze plaatsen hebben in het spel een belangrijke stempel hebben gekregen, zoals het zijn van een ‘gym’, waar pokémon gevechten gehouden kunnen worden, of zogeheten pokéstops, waar attributen verdiend kunnen worden. Met behulp van eerder uitgebrachte games hebben de makers van Pokémon Go, Niantic Labs, informatie ingewonnen over locaties die hiervoor geschikt zijn. Dit zijn meestal markante gebouwen, monumenten of ornamenten, zoals beeldjes of muurschilderingen. De eigenaren of gebruikers worden dag en nacht geconfronteerd met pokémontrainers die voor hun huis staan. Zij hebben er niet voor gekozen hiermee geconfronteerd te worden, maar wat valt hiertegen te doen?

Wordt de hinder veroorzaakt door de mensen voor de deur of de makers van het spel?

Allereerst is goed om na te gaan wie de overlast veroorzaakt. Zijn dat de personen die voor jouw deur staan? Het snelle antwoord hierop zal ‘ja’ luiden, maar elk van deze mensen individueel bezien doet weinig verkeerd. Zij staan immers op een openbare plaats, waar zij simpelweg mogen staan. Een samenscholingsverbod zal ook niet snel worden opgelegd, omdat de openbare orde of veiligheid niet in gedrang komt. Bovendien kunnen zich in één enkele straat al meerdere pokéstops of gyms bevinden en je kunt moeilijk voor elk van deze plaatsen samenscholingsverboden uitvaardigen. De makers van het spel kunnen mijns inziens eerder als veroorzaker worden beschouwd.  Zij hebben immers deze locaties bepaald en lokken mensen met dit spel ernaartoe. Maar handelen zij hierdoor onrechtmatig?

Hoe hinderlijk is de hinder?

Nog los van de vraag of het mogelijk is en welke stappen ervoor nodig zijn om een Amerikaanse partij, zoals Niantic Labs, aan te kunnen spreken, biedt de Nederlandse wet wel de mogelijkheid om op te treden tegen een partij die voor hinder zorgt. Als eigenaar van de woning kun je stellen dat de hinder een inbreuk vormt op jouw eigendomsrecht, omdat het genot hierdoor afneemt. Een rechter kan vervolgens bepalen dat de veroorzaker ervoor moet zorgen dat de hinder stopt. De Hoge Raad[3] heeft in 1972 al bepaald dat de ernst van de hinder en de omstandigheden waaronder deze plaatsvindt, bepalen of er sprake is van een inbreuk op het eigendomsrecht. Dit is een nogal vaag criterium, waaruit niet meer dan de conclusie kan worden getrokken dan dat het mogelijk kan zijn om op te treden als de hinder maar erg genoeg is en lang genoeg duurt.

Hoeveel pokémontrainers moet je dulden voor je huis voordat je ertegen kunt optreden? Hiervan zal niet snel sprake zijn en elk geval zal op zichzelf staand beoordeeld moeten worden. Misschien is het maar het beste om vast te houden aan het idee dat het hier om een hype gaat, die vanzelf weer voorbijgaat. Anderen zijn juist wel blij met het publiek voor de deur, zo denkt Niantic Labs tenminste. Inmiddels verschijnen er namelijk berichten dat Niantic Labs bedrijven juist wil laten betalen om bij wijze van reclame een functie te krijgen in het spel.[4] Als er maar genoeg bedrijven zijn die hiervoor willen betalen, dan zou daarmee de overlast ook kunnen afnemen.

[1] http://www.nu.nl/games/4293588/13-miljoen-nederlanders-spelen-pokemon-go.html

[2]http://www.wareable.com/vr/virtual-reality-vs-augmented-reality-which-is-the-future

[3] HR 10 maart 1972, NJ 1927, 178.

[4] https://tweakers.net/nieuws/113543/niantic-wil-geld-verdienen-aan-pokemon-go-met-gesponsorde-locaties.html

BG.legal