Vakantie in tijden van corona leidt tot arbeidsrechtelijke vragen

30 jul 2020

Onbezorgd op vakantie in het buitenland; een zorg voor werkgevers. Want wie draait op voor de loonkosten als u ziek wordt of in thuis-quarantaine moet? Marlies Hol geeft uitleg.

Een vakantie in tijden van corona leidt tot arbeidsrechtelijke vragen over - met name - het doorbetalen van loon. Er geldt sinds kort een negatief reisadvies voor onder andere Kroatië en Antwerpen. Bij een negatief reisadvies geldt het dringende advies om na terugkomst veertien dagen in thuis-quarantaine te gaan. Geen probleem voor een werknemer die thuis kan werken, maar voor veel beroepen is thuiswerken geen mogelijkheid. Binnen de zorg, horeca, retail en onderwijs (om een paar sectoren te noemen) kunnen de meeste functies niet thuis worden uitgeoefend. Deze werknemers verrichten dan geen arbeid en de vraag rijst of zij wel recht hebben op loon.

vakantie corona

Begin dit jaar is de hoofdregel: ‘geen arbeid, geen loon’, gewijzigd naar ‘geen arbeid, wél loon, tenzij het niet verrichten van de arbeid voor rekening van de werknemer moet komen’. Met andere woorden: een werkgever is, ook als de werknemer geen arbeid verricht, gehouden loon te betalen. Daarmee is de bewijslast verlegd van werknemer naar werkgever. Het is aan de werkgever om duidelijk te maken dat het niet-werken voor rekening van de werknemer komt. Een nuanceverschil dat vooral voor advocaten en juristen belangrijk lijkt, maar waarover in de praktijk steeds meer vragen worden gesteld.

Thuis-quarantaine

De werkgever moet het loon voldoen, tenzij hij bewijst dat het niet verrichten van de arbeid voor rekening van de werknemer behoort te komen. Een werkgever moet een goede reden hebben om het loon niet te betalen. Het niet verrichten van arbeid door thuis-quarantaine komt daarmee in beginsel voor rekening van werkgever, tenzij hij kan aantonen dat de verplichte thuis-quarantaine voor rekening van de werknemer komt. Dat is naar mijn mening het geval als een werknemer tóch op vakantie gaat naar een land met een negatief reisadvies. De werknemer is zich er dan namelijk van bewust dat bij terugkomst een dringend advies tot thuis-quarantaine geldt. Een dringend advies is weliswaar niet hetzelfde als een absolute verplichting, maar van de werknemer mag worden verwacht dat het advies wordt opgevolgd om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Risico

Een werknemer die op vakantie is in een land met code geel (relatief veilig), neemt geen bewust risico. Als het reisadvies van de vakantiebestemming ineens oranje kleurt, komt datzelfde dringende advies om thuis te blijven niet voor rekening van de werknemer. De werknemer hoefde namelijk niet op voorhand rekening te houden met dat risico.

Maatregelen

Naast een vakantie in het buitenland worstelen werkgevers met andere situaties. Een werknemer zit vast in het buitenland door corona. Een werknemer houdt zich niet aan de voorzorgsmaatregelen die op kantoor zijn getroffen. Een werknemer weigert naar kantoor te komen vanwege corona. Het is belangrijk werknemers te informeren over de getroffen maatregelen en te verzoeken rekening te houden met de door de Rijksoverheid gegeven adviezen. Maak concrete vragen of zorgen bespreekbaar en leg dat vast. Mogelijk hoeft u daardoor in bepaalde situaties het loon van een werknemer niet door te betalen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wenst u advies bij het opstellen van beleid voor uw organisatie of heeft u een probleem met een werknemer? Neem dan contact op met Marlies Hol via hol@bg.legal.

mr. Marlies Hol, juridisch medewerker arbeidsrecht

Marlies Hol

 

BG.legal

Contact

Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
Lees meer
Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
Lees meer
Wakker worden! Een slapend dienstverband vóór 1 juli 2015?
Lees meer
Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
Lees meer
Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
Lees meer
Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
Lees meer
Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
Lees meer
Seminar arbeidsrecht: Help ik moet reorganiseren, 22 september 2020
Lees meer
Loonstop wegens niet-werken door corona
Lees meer
Reminder actie- en aandachtspunten WAB
Lees meer
Waar ligt de grens voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet?
Lees meer
Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
Lees meer
Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
Lees meer
Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
Lees meer
Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
Lees meer
Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
Lees meer
Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
Lees meer
Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
Lees meer
Reorganisatie in coronatijd
Lees meer
Reorganisatie
Lees meer
De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
Lees meer
De normalisering van het ambtenarenrecht samen met BG.legal
Lees meer
Slapend dienstverband: Definitief goed nieuws voor langdurig zieken
Lees meer
De normalisering van het ambtenarenrecht samen met BG.legal
Lees meer
Slapend dienstverband: voorlopig goed nieuws voor langdurig zieken
Lees meer
Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
Lees meer
Dynamisch incorporatiebeding geen eenzijdig wijzigingsbeding
Lees meer
WAB: gevolgen directe werking van de verruimde ketenregeling
Lees meer
5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
Lees meer
De WAB en het overgangsrecht voor de transitievergoeding
Lees meer
Disfunctioneren van de werknemer; wat moet ik er aan doen?
Lees meer
Opzegging arbeidsovereenkomst; werkgever let op uw saeck!
Lees meer
Werkgever: ben aantoonbaar concreet in je verwijten richting werknemer
Lees meer
Arbeidsrecht
Lees meer