Wanneer is verpakken/opnieuw inpakken van producten toegestaan?

09 apr 2020

De volgende situatie doet zich in de praktijk vaak voor: een onderneming koopt producten in van een fabrikant, verpakt de producten in een nieuwe verpakking en verkoopt deze vervolgens door. De nieuwe verpakking bevat een andere vormgeving en kleuren. Bovendien komt het voor dat er een andere handelsnaam op de verpakking wordt vermeld. Mag dit zomaar? Waar ligt de grens?

In deze blog geef ik antwoord op de volgende vragen:

 • Wat wordt er verstaan onder ompakken/opnieuw inpakken van producten?
 • Wanneer is ompakken van producten toegestaan?
 • Mag je zomaar een merk vermelden op de nieuwe verpakking?

Deze vragen zal ik hierna beantwoorden.

Wat wordt er verstaan onder ompakken/opnieuw inpakken van producten?

Het ompakken van producten komt vaak voor bij geneesmiddelen, drank en parfums. Van ompakken is sprake wanneer de originele verpakking van een product wordt vervangen door een nieuwe verpakking. Denk hierbij aan een andere naam en kleuren op de verpakking, of een andere vormgeving. Ook het materiaal van de verpakkingen kan verschillen. In de praktijk komt dit vaak voor, wanneer bedrijven bepaalde producten willen doorverkopen onder hun eigen naam.

Wanneer is ompakken van producten toegestaan?

Hoofdregel is dat het ompakken van een merkproduct in een nieuwe verpakking niet is toegestaan. De reden hiervoor is omdat een nieuwe verpakking kan leiden tot onduidelijkheid over de herkomst van een product, waardoor consumenten of andere afnemers niet weten wie het product geproduceerd heeft.

Op deze hoofdregel geldt een uitzondering. Deze uitzondering is van toepassing wanneer:

 1. De nieuwe verpakking is noodzakelijk om ingevoerde producten in een andere lidstaat te verhandelen.
 2. De nieuwe verpakking kan de oorspronkelijke toestand van het product niet aantasten.
 3. Op de nieuwe verpakking wordt duidelijk vermeld wie het product heeft omgepakt, en de naam van de fabrikant.
 4. De presentatie van het omgepakte product kan de reputatie van het merk en van de merkhouder niet schaden.
 5. De importeur stelt de merkhouder vooraf ervan in kennis, dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht. Indien de merkhouder dit verzoekt, kan de importeur een exemplaar leveren.

Indien er aan alle vereisten wordt voldaan, is het toegestaan om het product opnieuw te verpakken.

Praktijkvoorbeeld

In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland was het volgende aan de hand. Gedaagde, een groothandel in onder meer medische en tandheelkundige instrumenten, bood via haar webshop ragers (een soort tandenstoker) van het merk TePe aan consumenten aan. Deels betrof het de doorverkoop in originele verpakking, maar ook werd een deel van de ragers omgepakt. TePe verkocht de ragers oorspronkelijk alleen aan tandartspraktijken. Gedaagde heeft de ragers in andere aantallen in een plastic zakje verpakt, met als doel deze te verkopen aan consumenten. Op deze zakjes werd een sticker geplaatst met de tekst: ‘Omgepakt door: gedaagde’. Later werd deze sticker nog uitgebreid met: ‘Fabrikant: TePe’.

Mag dit? Het is de vraag of de uitzondering op de hoofdregel, zoals hierboven toegelicht, in deze zaak van toepassing was. Het ging hier om in Nederland al rechtmatig in de handel gebrachte producten, die worden omgepakt omdat gedaagde producten in andere aantallen aan de consument wil aanbieden dan de merkhouder voor ogen had. Bovendien wilde de merkhouder de producten alleen aan professionals verkopen, terwijl gedaagde deze wilde verkopen aan consumenten.

De rechtbank was van mening dat gedaagde niet heeft voldaan aan de uitzondering. Om deze reden heeft zij inbreuk gemaakt op het (merk)recht van TePe. De eerste reden is dat gedaagde een lange tijd heeft nagelaten de naam van de merkhouder te vermelden op de nieuwe verpakkingen. Toen zij dat eenmaal deed, vermeldde zij alleen de naam ‘TePe’. De rechtbank oordeelde dat dit niet nauwkeurig genoeg was. Er waren namelijk meerdere ondernemingen binnen het concern die de naam TePe gebruikte. Dit zou problemen kunnen opleveren voor consumenten die een klacht willen indienen over het product.

Daarnaast heeft gedaagde TePe niet op de hoogte gesteld van de ompakking. Het is niet aan de merkhouder om erachter te komen dat haar producten worden omgepakt: gedaagde had TePe hierover in kennis moeten stellen, voordat zij de ragers zou voorzien van nieuwe verpakkingen. TePe moet namelijk in de gelegenheid worden gesteld om de nieuwe verpakkingen te beoordelen.

De rechtbank merkte als laatste nog op dat wanneer een onderneming een product voorziet van een nieuwe verpakking, zij zorg dient te dragen voor de juiste informatie op de nieuwe verpakking. Denk hierbij aan een gebruiksaanwijzing of eventuele waarschuwingen. De ompakker dient in zo’n geval ervoor te zorgen dat ook de nieuwe verpakking aan de informatie-eisen voldoet.

Mag je zomaar een merk op de nieuwe verpakking zetten?

In beginsel wel. Het uitgangspunt is dat een merkhouder het gebruik van haar merk op producten die rechtsgeldig (dus door de houder zelf of met haar toestemming) op de markt zijn gebracht, niet kan tegenhouden. Maar, hier gelden uitzonderingen op. De merkhouder kan zich hiertegen verzetten, met name wanneer haar producten, nadat zij in de handel zijn gebracht, zijn gewijzigd of verslechterd.

Een andere uitzondering is wanneer de doorverkoper de indruk wekt, door het plaatsen van het merk op de nieuwe verpakking, dat er een economische band bestaat tussen hem en de merkhouder. Het plaatsen van het merk brengt de consument dus op het verkeerde been. In de praktijk zijn er ook nog andere uitzonderingen denkbaar.

In een recente zaak gebruikte Easycosmetic (doorverkoper van parfum) meerdere merken op haar verpakkingen. Dit waren bekende merken. Door het gebruik van die merken op haar verpakkingen, werd de suggestie gewekt dat Easycosmetic een economische band zou hebben met de merkhouders.

Conclusie

De belangrijke boodschap uit deze blog is dus dat men moet oppassen bij het herverpakken van producten. Hoofdregel is dat het niet is toegestaan, mits wordt voldaan aan de uitzondering. In de praktijk kan het lastig zijn te beoordelen wanneer het ompakken van producten is toegestaan. Om u hierbij te helpen, hebben wij een duidelijke checklist voor u opgesteld.

Heeft u vragen over het ompakken van producten? Of vermoedt u dat uw producten door een van uw afnemers wordt omgepakt, zonder uw toestemming? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Zie ook: checklist verpakken van producten

 

BG.legal

  Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
  Lees meer
  De bescherming van kleurmerken en het relevante publiek
  Lees meer
  Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
  Lees meer
  BG.legal gaat intensieve samenwerking aan met Dohmen advocaten
  Lees meer
  ACM: Misleidende duurzaamheidsclaims van Decathlon & H&M
  Lees meer
  Mag een ander jouw merk als domeinnaam gebruiken?
  Lees meer
  Oorsprongsbenamingen op producten voor derde landen ook verboden
  Lees meer
  Strengere regels voor invloedrijke influencers
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden B2B
  Lees meer
  Wanneer is de aanvraag van een merkregistratie te kwader trouw?
  Lees meer
  Champagne en het intellectueel eigendomsrecht
  Lees meer
  (Senior) Medewerker IE/IT/Privacy
  Lees meer
  Nieuwsbrief voor datascience ondernemingen
  Lees meer
  Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Online oplichting en zakelijke identiteitsfraude: wat te doen?
  Lees meer
  Merk in kunstwerk mag, kunstwerk in product niet
  Lees meer
  EK-gekte losgebarsten: KNVB vs. Jumbo
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Misleidende duurzaamheidsclaims in de modebranche: Waar moet ik op letten?
  Lees meer
  Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
  Lees meer
  Korting voor model- en merkregistraties - aanvraagperiode 1 tot 31 mei
  Lees meer
  Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
  Lees meer
  Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Wilt u weten of uw merk nog vrij is?
  Lees meer
  Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
  Lees meer
  Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking
  Lees meer
  Modelrecht en auteursrecht op inwerpzuil
  Lees meer
  Doorhaling van een merkregistratie
  Lees meer
  Mag je foto's van werknemers gebruiken?
  Lees meer
  Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
  Lees meer
  Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
  Lees meer
  De 7 verschillen in auteursrecht is een mythe
  Lees meer
  Aansprakelijkheid bij affiliate marketing
  Lees meer
  Mag fotograaf foto’s gebruiken voor eigen doel?
  Lees meer
  Wanneer is er sprake van merkinbreuk?
  Lees meer
  Picnic maakt toch geen inbreuk op portretrecht Max Verstappen
  Lees meer
  Foto’s gebruiken op moodboards in Fashion
  Lees meer
  Inbreuk auteursrecht in documentaire Michael Moore
  Lees meer
  NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
  Lees meer
  Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
  Lees meer
  Kan ik de vorm van een product met een vormmerk (3D) beschermen?
  Lees meer
  Reclame voor geneesmiddelen, maar niet zelf verkopen: mag dat zomaar?
  Lees meer
  Dragons’ Den deel 2: de ondernemer die het snapt
  Lees meer
  Checklist verpakken van producten
  Lees meer
  Intellectueel eigendomsrecht
  Lees meer
  Wie heeft recht op de domeinnaam?
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
  Lees meer
  Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
  Lees meer
  Hoge boetes voor webwinkels die consumentenregelgeving overtreden
  Lees meer
  Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
  Lees meer
  Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
  Lees meer
  Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
  Lees meer
  Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
  Lees meer
  Auteursrecht op website(teksten)
  Lees meer
  Bescherming winkelinterieur
  Lees meer
  Is het interieur van een winkel beschermd?
  Lees meer
  Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
  Lees meer
  Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
  Lees meer
  Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
  Lees meer
  Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
  Lees meer
  Inbreuk op merken in de beauty branche
  Lees meer
  Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Reclameregels voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten
  Lees meer
  Farma, Health en Life Sciences
  Lees meer