Alimentatie

Kinderalimentatie

De kinder- en partneralimentatie zijn vastgesteld op basis van de levensstandaard tijdens uw huwelijk én uw financiële draagkracht. Als u later meer of minder gaat verdienen, kan dat aanleiding zijn om de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie bij te stellen. Een andere reden kan zijn dat u nieuwe afspraken maakt over de verdeling van zorgtaken.

De wettelijke plicht om kinderalimentatie te betalen, stopt als kinderen 21 jaar worden. Die plicht kan eerder stoppen als uw kind dankzij een baan of uitkering al eerder financieel onafhankelijk is geworden.

Partneralimentatie

Als er iets in uw leven verandert, kunt u ook om een wijziging van de partneralimentatie vragen. Bijvoorbeeld als uw ex-partner opnieuw trouwt of gaat samenwonen: uw ex verliest dan normaal gesproken het recht op partneralimentatie. Trouwt u – als alimentatiebetaler – opnieuw, dan heeft dat doorgaans minder vergaande gevolgen voor de hoogte van het bedrag. Als u minder gaat verdienen, kunt u om een verlaging van de alimentatie vragen. De oorzaak moet dan wel buiten uw schuld liggen; kiest u er bijvoorbeeld zelf voor om parttime te werken, dan maakt een verzoek om wijziging weinig kans bij de rechter.

Andersom kan uw ex – als de behoefte hoger was dan als bijdrage werd bepaald – om meer alimentatie vragen, als u meer gaat verdienen. De rechter kijkt dan opnieuw naar de behoefte van uw ex tijdens uw huwelijk en uw huidige financiële draagkracht. Zelfs als in het echtscheidingsconvenant staat dat andere omstandigheden geen reden zijn om de alimentatie aan te passen, kan de rechter dit in sommige gevallen toch doen.

Stiefouder

Ook ingeval degene die de kinderalimentatie ontvangt gaat trouwen, kan de nieuwe partner (die dan stiefouder is over de bij hem/haar inwonende kinderen) gehouden zijn bij te dragen in de kosten van de kinderen. Ook in dat geval kan er sprake zijn van een wijziging van omstandigheden.

Gerelateerde artikelen / blogs:

  • Moet teveel betaalde alimentatie worden terugbetaald als het bedrag is verlaagd? 22 april 2020