Beëindiging samenwonen/geregistreerd partnerschap

Verbreken samenleving?
Geen advocaat nodig, wel een ouderschapsplan:

Bij de verbreking van een samenleving is de bijstand van een advocaat niet noodzakelijk. Wel bent u ook bij de verbreking van de samenleving verplicht om, als er gezamenlijke kinderen zijn, een ouderschapsplan op te stellen.

Toch advies?

Er kunnen onderwerpen zijn waarbij u graag advies krijgt van een deskundige. Over kinderalimentatie, een omgangsregeling en verdeling van het gezamenlijke vermogen. Iedere partner kan een eigen advocaat in de arm nemen.

Wanneer u en uw partner het oneens zijn over de gevolgen van de verbreking van de samenleving kunnen de geschilpunten worden voorgelegd aan de rechter. Soms is goed onderling overleg wel mogelijk. In dat geval kunt u ervoor kiezen samen de hulp van één advocaat of bemiddelaar in te schakelen, al dan niet een mediator. De advocaat zal dan met u overleggen over de gevolgen van de verbreking van de samenleving en die desgewenst vastleggen in een overeenkomst.

Ontbinden geregistreerd partnerschap?
Wat moet er dan gebeuren:

Een geregistreerd partnerschap kan verbroken worden zonder rechterlijke tussenkomst indien er geen gezamenlijke kinderen bij betrokken zijn. Het is dan mogelijk om met behulp van een advocaat [of notaris] een convenant op te stellen waarin de gevolgen van de verbreking van de relatie worden neergelegd. Indien de advocaat dit convenant mede ondertekent, kan vervolgens de ambtenaar van de burgerlijke stand het geregistreerd partnerschap ontbinden.

Kinderen?

Zijn er wel kinderen in het spel of komt men er onderling niet uit, dan kan de rechter beslissen over de gevolgen van het verbreken van het geregistreerd partnerschap. Ook geregistreerde partners dienen een ouderschapsplan te voegen bij hun verzoek aan de rechtbank. Zonder ouderschapsplan is hun verzoek tot ontbinding in principe niet volledig en zal het door de rechtbank worden teruggestuurd.

Alimentatie?

Op de ontbinding van een geregistreerd partnerschap zijn verder de wettelijke bepalingen van de echtscheiding van toepassing. Ook geregistreerde partners zijn na verbreking van hun relatie voor elkaar onderhoudsplichtig.