Nieuws

Een zorginstelling kan ook besluiten geen behandelingsovereenkomst aan te gaan

Wanneer komt de geneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand en mag een zorginstelling deze ook weigeren? De totstandkoming van de geneeskundige behandelings

Lees meer

Nederland stemt in met tekst voorstel AI verordening

Op 6 december 2022 vindt in Brussel de Telecomraad plaats. Dat is de bijeenkomst van Europese telecom ministers. Op de agenda staat het eindvoorstel van de tekst van de AI verordening zoals

Lees meer

Als VOF inschrijven op een aanbesteding: let op het UEA!

Als u als vennootschap onder firma (VOF) inschrijft op een aanbesteding komt de vraag op of volstaan kan worden met Ă©Ă

Lees meer

Rust er auteursrecht op mijn product?

Wanneer rust er auteursrecht op jouw product? Dat is wel handig om te weten voor het geval je een andere partij wilt aanspreken op inbreuk. Als de zaak voor

Lees meer

Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register

Het Europese Hof van Justitie (HvJEU) heeft zich op 22 november 2022 uitgelaten over het UBO-register. De vraag die in deze uitspraak centraal stond, was of de openbaarheid van het UBO-register

Lees meer

Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?

BG.legal biedt vastgoedeigenaren en beheerders de mogelijkheid om tegen een va

Lees meer

Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is alleen geldig als het essentieel is ter bescherming van knowhow, waarbij die knowhow geheim, wezenlijk en bepaalbaar moet zijn. Dat overgedrag

Lees meer

Structureel te laat betalen is een grondslag voor de ontbinding van de huurovereenkomst

Het komt met regelmaat voor dat verhuurders geconfronteerd worden met huurders die voor een langere periode niet, niet tijdig of niet volledig de huurprijs betalen. Van een substantiële achterstand i

Lees meer

De WNT en het arbeidsrecht: alles over de verloning van topfunctionarissen

Eerder schreven wij over de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de wijzigingen voor de topfunctionaris in de zorg. Ook bi

Lees meer

Kan de civiele rechter huisvesting van arbeidsmigranten verbieden?

Huisvesting arbeidsmigranten Vaak uit angst voor overlast. Gemeenten hebben steeds vaker

Lees meer

Opdrachtnemer hoeft niet alle Zoom-gesprekken vrij te geven

Een financieel geschil tussen twee partijen kan alleen worden beoordeeld als opnames van Zoom-besprekingen worden vrijgegeven. Een van de partijen weigert dat te doen. Kan een partij wo

Lees meer

De uitwerking van een concept kan worden beschermd

Een nieuw concept bedenken is al een proces op zich. Een goede uitwerking daarvan vergt net zoveel energie. Maar wat nu als iemand jouw uitwerking van jouw concept nabootst? Is dit zomaar t

Lees meer