De kinderen; het gezag, de zorg en de contractregeling

Gezag:
Indien u getrouwd bent en uit elkaar gaat, geldt als uitgangspunt van de wet dat u beiden het gezag behoudt over de kinderen die uit uw huwelijk zijn geboren. Alleen in uitzonderingsgevallen zal de rechtbank, op een inhoudelijk en gemotiveerd verzoek daartoe, het zogenaamde "eenhoofdig gezag" kunnen uitspreken.

Hoofdverblijf, zorg/contactregeling:
Door de scheidende ouders dienen afspraken gemaakt te worden over de hoofdverblijfplaats van de kinderen en de zorg/contactregeling in verband met de kinderen. Dit geldt uiteraard ook indien er sprake is van een geregistreerd partnerschap of een verbreking van de samenleving. Vanaf 1 maart 2009 dient een zogenaamd "ouderschapsplan" te worden ingediend bij de rechtbank.

Ouderschapsplan:
In een dergelijk ouderschapsplan kan [desgewenst tot in detail] worden neergelegd welke regelingen de ouders met betrekking tot de kinderen afspreken, zowel financieel als niet-financieel, hoe de zorg- en verblijfsregeling van de kinderen eruit ziet en op welke wijze door de ouders of een van de ouders over bepaalde aspecten in het leven van de kinderen wordt beslist. Ook moeten afspraken gemaakt worden over de manier waarop ouders elkaar informeren en consulteren. Daarbij staat het belang van de kinderen voorop. Indien de rechter beslissingen moet nemen omtrent bijvoorbeeld de hoofdverblijfplaats van het kind en de zorg/contactregeling van het kind met de ouder bij wie het niet [met name] woont, dient de rechtbank kinderen van 12 jaar of ouder in de gelegenheid te stellen daarover zijn of haar mening te geven.