Echtscheiding

Bij een echtscheiding dient u vele beslissingen te nemen. Zo moet u beslissen over welke procedure u wenst te volgen.

Hoe te starten

Indien u en/of uw partner besluit te gaan scheiden heeft u een advocaat nodig. U kunt ervoor kiezen allebei een eigen advocaat in de arm te nemen. Soms moet dat noodgedwongen. U wordt dan ieder door uw eigen advocaat begeleid en geadviseerd, en deze advocaten staan u dan bij in de procedure die gevoerd zal worden bij de rechtbank. De ene partij dient een eenzijdig verzoek tot echtscheiding in, de ander is de verweerder. Vaak is het mogelijk om in onderling overleg met u en met die advocaten toch tot een onderlinge regeling te komen.

Mediation

Het is ook mogelijk dat u gezamenlijk door één advocaat begeleid wordt bij het regelen van de gevolgen van de echtscheiding. Deze advocaat, of deze advocaat-mediator [bemiddelaar], bespreekt dan met u beiden hoe uw echtscheidingsregeling eruit komt te zien. Het regelen van de echtscheiding verloopt in zijn algemeenheid een stuk vlotter wanneer u samen door één advocaat of advocaat-mediator wordt bijgestaan. Het is dan wel van belang dat u bereid bent samen overleg te voeren over de gevolgen van de echtscheiding.

Convenant

Als er een regeling wordt bereikt, stelt de advocaat of advocaat-mediator een echtscheidingsconvenant op. Dit is een overeenkomst waarin de regeling van alle gevolgen van de echtscheiding vastgelegd wordt. Daarin komt dus een regeling over de kinderen te staan, het zogenaamde "ouderschapsplan", inclusief een regeling over de kinderalimentatie, de regelingen over de partneralimentatie en de regeling over de verdeling van de gemeenschap van goederen en/of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden.

Rechtbank

Na ondertekening van zo'n echtscheidingsconvenant door beide echtgenoten en, indien u begeleid wordt door een advocaat-mediator, ook door deze mediator, wordt een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend.

Beschikking

De ervaring leert dat de rechtbank in nagenoeg alle gevallen de echtscheiding uitspreekt en de onderling overeengekomen bepalingen in de beschikking opneemt.