Juridisch spreekuur Intellectuele eigendomsrechten / IT-recht

 

 • De Gruyterfabriek: iedere woensdag tussen 12.00 en 14.00 uur
  (te 's-Hertogenbosch, Brasserie; vergaderruimte A/B)
 • De Ideeënfabriek: iedere vrijdag tussen 16.00 en 17.00 uur
  (te Uden)

Kosten: geen, spreekuur is gratis
Voor wie: huurder De Gruyterfabriek / De Ideeënfabriek

Jij bent huurder van De Gruyterfabriek of De Ideeënfabriek en dus creatief ondernemer. Daarbij kun je aanlopen tegen vragen over auteursrecht, merkenrecht [IE/IP rechten], domeinnamen, reclamerecht, IT recht, etc. Vragen zoals:

 • hoe kun je jouw inspanningen het beste beschermen, of het nu gaat om auteursrecht, know how, merken, modellen, octrooi [patent], etc.;
 • hoe kun je jouw strategie voor de lange termijn –van creatie tot exploitatie– bepalen en volgen;
 • hoe kun je jouw IE rechten vastleggen en handhaven;
 • wat de kansen en risico’s zijn in contracten die afnemers / leveranciers aan je voorleggen;
 • wat zijn goede algemene voorwaarden en waarom zou je die moeten hanteren;
 • wat kan wel en wat kan niet bij het gebruik van merken/handelsnamen van derden.

Een ervaren IE/IT advocaat kan je vraag beantwoorden. Maar je wilt niet meteen een afspraak met een advocaat maken waarbij de kosten in rekening worden gebracht. Dan is dit spreekuur voor jou bedoeld.

Het spreekuur wordt verzorgd door Jos van der Wijst, een ervaren IE/IT advocaat, partner bij Bogaerts & Groenen advocaten in Boxtel. Jos heeft creatieve ondernemers als cliënt uit de reclamewereld, fashion, schoenenindustrie, software ontwikkeling, architectuur, app-ontwikkeling, design, etc.
Jos legt merk- en modelrechten vast, treedt op [zowel in de “aanval” als de “verdediging”] bij inbreuk op IE rechten [namaakgoederen, kopiëren van software of design] en adviseert over contracten zoals: licenties, overdracht, franchising, agentuur, distributie, know how overdracht, gezamenlijke ontwikkeling, etc.

Vooraf kun je een half uur reserveren via het onderstaande formulier. Tijdens het spreekuur bespreekt Jos je vraag met je en geeft daarbij praktische adviezen.

Een advies is vertrouwelijk en valt onder de geheimhouding van een advocaat.

Maak een afspraak via onderstaand formulier.

Inschrijven Juridisch Spreekuur:

Om de tijd te reserveren verzoeken we u onderstaand formulier in te vullen:

  Afpraak


  Contactgegevens
  Adresgegevens
  Tegenpartij (indien van toepassing)