Kinder-/partneralimentatie wijzigen

De situatie van u of uw ex-partner kan na de scheiding veranderen, zowel persoonlijk als financieel. Dit kan gevolgen hebben voor de alimentatie die u moet betalen. Kinder- en partneralimentatie worden sowieso jaarlijks aangepast aan de gemiddelde loonstijging (wettelijke indexering).

Kinderalimentatie

De kinder- en partneralimentatie zijn vastgesteld op basis van de levensstandaard tijdens uw huwelijk én uw financiële draagkracht. Als u later meer of minder gaat verdienen, kan dat aanleiding zijn om de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie bij te stellen. Een andere reden kan zijn dat u nieuwe afspraken maakt over de verdeling van zorgtaken.
De wettelijke plicht om kinderalimentatie te betalen, stopt als kinderen 21 jaar worden. Die plicht kan eerder stoppen als uw kind dankzij een baan of uitkering al eerder financieel onafhankelijk is geworden.

Partneralimentatie

Als er iets in uw leven verandert, kunt u ook om een wijziging van de partneralimentatie vragen. Bijvoorbeeld als uw ex-partner opnieuw trouwt of gaat samenwonen: uw ex verliest dan normaal gesproken het recht op partneralimentatie. Trouwt u – als alimentatiebetaler – opnieuw, dan heeft dat doorgaans minder vergaande gevolgen voor de hoogte van het bedrag. Als u minder gaat verdienen, kunt u om een verlaging van de alimentatie vragen. De oorzaak moet dan wel buiten uw schuld liggen; kiest u er bijvoorbeeld zelf voor om parttime te werken, dan maakt een verzoek om wijziging weinig kans bij de rechter. Andersom kan uw ex – als de behoefte hoger was dan als bijdrage werd bepaald – om meer alimentatie vragen, als u meer gaat verdienen. De rechter kijkt dan opnieuw naar de behoefte van uw ex tijdens uw huwelijk en uw huidige financiële draagkracht. Zelfs als in het echtscheidingsconvenant staat dat andere omstandigheden geen reden zijn om de alimentatie aan te passen, kan de rechter dit in sommige gevallen toch doen.

Stiefouder

Ook ingeval degene die de kinderalimentatie ontvangt gaat trouwen, kan de nieuwe partner (die dan stiefouder is over de bij hem/haar inwonende kinderen) gehouden zijn bij te dragen in de kosten van de kinderen. Ook in dat geval kan er sprake zijn van een wijziging van omstandigheden.

Verzoek tot wijziging

Een verzoek tot wijziging van de alimentatie kan leiden tot een verlaging, verhoging, beëindiging of het alsnog toewijzen ervan. Om zo’n wijzigingsverzoek bij de rechtbank in te dienen, heeft u een juridisch deskundige advocaat nodig. Is er onlangs iets in uw situatie veranderd en denkt u dat u te veel betaalt? Win dan eerst goed juridisch advies in. Bespreek de nieuwe situatie en/of laat opnieuw uw draagkracht bepalen. Vertel het uw ex-partner en probeer onder begeleiding van uw advocaat of mediator tot goede afspraken te komen met elkaar. Lukt dat niet, dan kunt u met behulp van uw advocaat een verzoek tot wijziging van de alimentatie indienen.

De sectie Familierechtadvocaten van Bogaerts en Groenen advocaten kunnen u daarbij helpen. Zij leveren laagdrempelige en hoogwaardige kwaliteit. Neemt u voor meer informatie contact op via onderstaand formulier of via telefoonnummer 088-1410800.