Knowhow & IP discovery tour

Kennis en Intellectuele Eigendom (IP) zijn voor steeds meer bedrijven een belangrijk bezit en een mogelijkheid om commercieel voordeel te behalen/behouden. Daarom is het belangrijk om alle kennis die in een bedrijf ontwikkeld wordt tijdig te ontdekken en te beschermen. Wij helpen u hierbij tijdens onze discovery tour.

Onze discovery tour duurt ongeveer een middagdeel. Gedurende deze sessie zullen wij met u verkennen waar in de organisatie knowhow/IP aanwezig is en waar IP ontstaat. Daarnaast analyseren wij welke rechten zijn beschermd. Constateren wij dat de knowhow / IP onvoldoende wordt beschermd? Dan geven wij advies over de wijze waarop bescherming het beste kan worden gerealiseerd. Wij hanteren hiervoor een vaste prijs.

Iedere sector heeft unieke kenmerken en vereist dus ook een toegespitste aanpak. Wij kennen de foodsector als geen ander en kunnen u daarmee kennis en ervaring bieden die u moeilijk ergens anders vindt.

Inhoud Discovery Tour

Gedurende een middag (2-4 uur) doen wij onderzoek bij uw bedrijf en vertellen wij u over de verschillende IP/beschermingsvormen die voor uw bedrijf relevant zijn. Na afloop van de middag ontvangt u een verslag met daarin aanbevelingen over hoe knowhow/IP bij uw bedrijf beschermd en geëxploiteerd zou kunnen worden. Wij onderscheiden vier fases:

  1. Identificeren IP: waar ontstaat de IP?
  2. Registreren: dient deze IP te worden geregistreerd? Of is bescherming zonder registratie mogelijk/voldoende?
  3. Exploiteren: analyse van de commerciële exploitatiemogelijkheden;
  4. Beschermen: advies of de manier waarop kan worden opgetreden tegen inbreuken op de IP.
Wat kunt u met ons rapport?

Onze cliënten gebruiken het rapport voor financieringsaanvragen, contacten met investeerders etc. Maar met name wordt het gebruikt om knowhow en IP van het bedrijf maximaal te kunnen benutten en exploiteren. Onder meer door te voorkomen dat nog te beschermen IP in handen van derden komt of niet langer beschermd kan worden. Of, erger nog, tegen het bedrijf zelf kan worden gebruikt.

Kosten

De kosten voor deze Discovery tour (inclusief het rapport) bedragen € 1.000,- ex BTW.

Informatie

Voor meer informatie over deze Knowhow/IP Discovery tour neem contact op met Jos van der Wijst.