Loonstop wegens niet-werken door corona

06 aug 2020

Op 5 augustus heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan over een opgelegde loonstop wegens niet-werken door corona. In deze kwestie ging het om een werknemer met een kwetsbare partner; zowel de werknemer als diens partner kregen in maart 2020 corona-gerelateerde klachten. Op advies van de huisarts en het ziekenhuis is deze werknemer vervolgens in thuis-quarantaine gegaan. De werknemer heeft de thuissituatie niet uitdrukkelijk met diens werkgever besproken.

Discussie

Na één week verwachtte de werkgever werknemer weer op werk. Er ontstond discussie over de terugkeer naar werk en de ziekmelding van werknemer. In deze kwestie speelt mee dat de werknemer een chronisch zieke partner en een zoontje van 6 jaar heeft. Door de corona-uitbraak was de kinderopvang gesloten. Werkgever stelde dat de werknemer niet ziek is, maar zich heeft ziek gemeld vanwege een oppasprobleem. Partijen laten vervolgens na om verder te overleggen over een werkbare oplossing, zoals thuiswerken. Meer dan een maand later wordt het loon van de werknemer stopgezet.

Thuis-quarantaine

De vraag die onder andere aan de rechter voorlag is of het niet-werken in redelijkheid voor rekening van werknemer dient te komen. Eerder legde Marlies Hol uit dat het niet verrichten van arbeid door thuis-quarantaine in beginsel voor rekening van werkgever komt, tenzij hij kan aantonen dat de verplichte thuis-quarantaine voor rekening van de werknemer komt. De rechter oordeelt in deze kwestie dat in redelijkheid niet kan niet worden gezegd dat de werknemer ongeoorloofd afwezig is geweest. De richtlijnen van het RIVM waren duidelijk: werk zoveel mogelijk thuis. De werkgever had niet onderzocht of het mogelijk was om ander passend werk vanuit huis te doen en dat is ook niet aangeboden. Van werknemer kon op dat moment niet worden verwacht op het werk te verschijnen.

Terugwerkende kracht

Het loon van de werknemer moet dus met terugwerkende kracht worden betaald. De werkgever had de werknemer daarnaast op staande voet ontslagen, maar ook dat ontslag wordt vernietigd door de kantonrechter. Wel wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden vanwege een verstoorde arbeidsverhouding, maar de werkgever moet in dat kader aan werknemer een transitievergoeding betalen van € 22.143,28 bruto. Voor een billijke vergoeding ziet de kantonrechter geen aanleiding, beide partijen hebben volgens haar niet ernstig verwijtbaar gehandeld.

Voor rekening van werkgever

Inmiddels zijn er diverse corona-uitspraken gedaan door rechters over doorbetalen van het loon van een werknemer met corona-klachten, het doorbetalen van loon bij bedrijfssluiting of het recht op thuiswerken waarover Rik Wevers eerder schreef. Vooralsnog oordelen rechters dat de meeste corona-omstandigheden in het arbeidsrecht voor rekening van werkgever komen. Dat neemt niet weg dat er veel situaties denkbaar zijn waarin de werkgever meer bescherming toekomt. Ik denk graag met u mee.

mr. Marlies Hol, juridisch medewerker arbeidsrecht

Marlies Hol 1