Mag een verzekeraar persoonlijk observeren?

25 mrt 2014

Het internet en met name Facebook is een dankbare bron van informatie voor verzekeraars. Het komt voor dat de verzekeraar verder gaat door de betreffende persoon letterlijk te volgen, observeren en zelfs te filmen. Rechtbank Amsterdam heeft hier onlangs in een letselschadezaak een uitspraak over gedaan.

Afbeelding

Een vrouw krijgt in 2004 een verkeersongeval en loopt hierbij letsel op. De aansprakelijke verzekeraar zal haar schade, onder meer inkomstenderving, moeten voldoen. Ten tijde van het ongeval werkte zij 40 uur. Begin 2007 meldt zij zich volledig ziek . Door een reorganisatie wordt ze ook in 2008 boventallig verklaard. Ze weigert in 2009 een nieuwe baan. Uit neurologisch onderzoek blijkt er sprake te zijn van een whiplash. Ze is nauwelijks belastbaar en brengt de dagen deels in bed door. Haar leven wordt dag en nacht beheerst door de klachten en beperkingen, aldus deze vrouw. Zij heeft een laptop waarop zij in bed de krant kan lezen en e mails kan inzien en als het haar lukt deze te beantwoorden.

Verzekeraar googled

Uit de informatie van internet, door de verzekeraar gegoogled, is naar voren gekomen dat de vrouw sociaal actiever lijkt te zijn dan wat ze heeft verklaard. Ze is ook actief op diverse forums en schrijft blogs. De verzekeraar geeft daarom een onderzoeksbureau de opdracht om een persoonlijk onderzoek naar de vrouw te verrichten; observeren, volgen en filmen.

Resultaat observatie

Uit de observatie komt naar voren dat de vrouw actief is geweest met verschillende activiteiten:

  • het meerdere malen brengen en halen van haar kind van en naar school
  • het op verschillende dagen winkelen en spullen kopen in verschillende winkels
  • het begeleiden van schoolkinderen bij een ijsbaan/kinderfeest
  • het sporten in een sportschool

Diverse malen droeg ze gevulde tassen bij zich. Tijdens de observatie zijn geen fysieke beperkingen waargenomen.

Standpunt verzekeraar

Op grond van de inhoud van het dossier en in samenhang met de observaties vindt de verzekeraar dat er sprake is van misleiding en ontzegt het recht op schadevergoeding.

Standpunt vrouw

De vrouw heeft gesteld dat het onderzoek onrechtmatig is jegens haar.

Zij eist om het persoonlijk onderzoeksrapport als bewijs uit te laten sluiten bij de herbeoordeling van haar arbeidsongeschiktheid.

De rechtbank

De rechtbank is het met haar eens. De verzekeraar heeft in strijd gehandeld met de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.

Volgens deze gedragscode zal er een zorgvuldige afweging moeten plaatsvinden tussen de diverse belangen. Een persoonlijk onderzoek kan worden ingesteld als het feitenonderzoek onvoldoende uitsluitsel geeft. Maar ook als er twijfel is over juistheid of volledigheid van de resultaten van het feitenonderzoek. Volgens de rechtbank was hiervan geen sprake. Uit het feitenonderzoek bleek immers niet dat de vrouw activiteiten verrichtte die zij op grond van de door haar genoemde klachten niet aankon. De verzekeraar had ook vragen kunnen stellen aan de vrouw ter opheldering, aldus de rechtbank.

Gevolgen schaderegeling

Het onderzoeksrapport mag niet worden meegenomen in de schaderegeling. Het eerdere deskundigenrapport van de neuroloog is leidend voor de schaderegeling.

Conclusie

De rechtbank heeft zich in deze zaak niet uitgelaten over het feit dat er is gegoogled op informatie  door de verzekeraar. Dit lijkt aldus vooralsnog geen juridisch probleem te zijn. Echter observeren, volgen en filmen mag niet zo maar, gelet op de privacy van de betrokkene. Hiervoor gelden strenge regels zoals door het Verbond van Verzekeraars vastgelegd in de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.

Edith de Koning-Witte

Dit artikel is gepubliceerd in "De Uitstraling", 22 maart 2014

BG.legal