Mediation

Aan ons kantoor zijn mediators/echtscheidingsbemiddelaars verbonden, te weten Jacqueline van de WielMathilde Becking en Liedeke Floris. Zij kunnen u begeleiden als mediator/bemiddelaar, indien u uw echtscheiding of andere familierechtelijke problemen gezamenlijk aan een van hen voorlegt, zij zijn ook advocaat, wij treden in dit geval dan op als bemiddelaar.

Afbeelding

Gesprekken

Onder leiding van de mediator/bemiddelaar praat en onderhandelt u samen over alle gevolgen van de echtscheiding. Bij problemen waar emoties een [grote] rol spelen, is mediation/bemiddeling vaak de beste weg om tot oplossingen te komen.

Mediation
  • van standpunt naar gezamenlijk belang
  • samenwerken aan werkbare afspraken
  • in het belang van de kinderen
  • meestal sneller, dus minder kostbaar
  • een goede oplossing voor alle partijen
Regeling

Vaak wordt gedacht dat het onmogelijk is om tot een succesvolle gezamenlijke regeling van de [echt]scheiding te komen, als scheidende echtelieden grote verschillen van mening hebben. Maar ook in dit soort situaties kan mediation/bemiddeling wel degelijk succesvol zijn. De mediator/bemiddelaar is er speciaal voor opgeleid om samen met u een voor beiden goede oplossing te bereiken, ook als er grote verschillen van mening zijn.

Wèl moeten de beide echtelieden moeite willen doen om gezamenlijk de gevolgen van de echtscheiding te bespreken, dus onder leiding van de mediator/bemiddelaar.

De mediator/bemiddelaar informeert de scheidende partners over alle juridische aspecten, geeft voorlichting over wettelijke regels en de door de rechtbank te hanteren normen en belicht voor- en nadelen van de diverse mogelijkheden voor de beide echtelieden.
Een mediation/bemiddeling leidt dan ook tot maatwerk.

De uiteindelijke regeling wordt neergelegd in een echtscheidingsconvenant, dat samen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank.
De ervaring leert dat de rechtbank een uitspraak doet conform deze verzoeken en de inhoud van het convenant.

Mediation/bemiddeling is uiteraard ook mogelijk bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap, bij de verbreking van de samenleving of bij andere familierechtelijke geschillen. In zijn algemeenheid geldt dat nagenoeg dezelfde problemen spelen bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap en de verbreking van een samenleving als bij een echtscheiding.

bron: www.rechtspraak.nl

Voor meer informatie over mediation/bemiddeling kunt u ook terecht op de site van de vFAS, de specialisatievereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.

www.vfas.nl www.mfnregister.nl