Overlegscheiden

 

Het besluit om te scheiden is niet altijd makkelijk. Als er dan ook onenigheid en conflicten ontstaan, wordt het alleen maar moeilijker. Gelukkig kun je voor overlegscheiden kiezen, ook wel collaborative divorce genoemd. Je gaat dan samen uit elkaar, in goed overleg. Vertrouwen vormt hierbij het uitgangspunt. Hiermee bespaar je je kinderen, jezelf en ook je aanstaande ex-partner een hoop verdriet, stress en gedoe.

Scheiden kán anders
Het einde van een huwelijk kan erg pijnlijk zijn. Een echtscheidingsprocedure kan dat verergeren.

Je kunt je partner als vijand gaan beschouwen en de echtscheiding als een strijd. Je kunt je verward of boos voelen en verscheurd worden door gevoelens van verlies en onmacht. Je kunt je dan niet voorstellen dat er een einde aan de echtscheiding komt en hoe je na de scheiding aan een toekomst kunt bouwen. Maar het kan anders. Een aantal deskundigen op het gebied van echtscheiding heeft gezocht naar een beter alternatief. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van het Collaborative Divorce Model, de Overlegscheiding.

Voordeel van overlegscheiden
Overlegscheiden kent veel voordelen. Het belangrijkste kenmerk van overlegscheiden (collaborative divorce) is, dat de scheiding in overleg geregeld wordt, dus zonder rechtszaak. Zo is het veel sneller afgerond dan een  echtscheidingsprocedure die kan ontaarden in een ‘vechtscheiding’. Het is per saldo ook voordeliger. Overlegscheiden gebeurt in alle rust en openheid, met respect voor elkaar.
Dat leidt tot duurzame oplossingen waar je allebei achter staat en waar meer ruimte is voor persoonlijke wensen en belangen.

Meer dan mediation
Anders dan bij mediation hebben beide partners  een eigen advocaat. Iemand die er voor jouw belangen is, maar niet tegen de vader of de moeder van je kinderen strijdt. Er is een derde persoon, een coach die het proces leidt en om ruimte te geven aan de emoties die uiteraard meespelen en eventueel een vierde persoon, een financieel expert voor de zakelijke kant van het geheel. Zo nodig kan er een kindercoach aan het team worden toegevoegd. Op deze manier wordt alle expertise bij elkaar gebracht om een scheiding respectvol, efficiënt en duurzaam af te sluiten.

Hoe werkt het?
Met het team van beide ex-partners, advocaten en deskundigen worden vergaderingen gehouden waarin informatie wordt uitgewisseld en waarin je behoeften en verwachtingen kunt uitspreken. Transparant en in alle redelijkheid. Het is belangrijk dat alle communicatielijnen open blijven. Alleen als alle knelpunten worden besproken, kunnen ze ook worden aangepakt.

Wat als we er niet uitkomen?
Die kans is klein. De professionals zijn voortdurend gericht op het vinden van oplossingen. Procederen  kost veel meer in materiële en immateriële zin. Als overlegscheiden niet lukt, is mediation veelal ook geen optie meer. Als een overlegscheiding stopt trekken alle deelnemers zich terug en zullen de partners een beroep moeten doen op andere advocaten en eventuele deskundigen.

We willen uit elkaar, maar zijn niet getrouwd. Kunnen wij ook overlegscheiden?
Ja dat kan, zeker wanneer er kinderen zijn. Ook dan is het belangrijk dat het gezag, de alimentatie en de zorgregeling naar ieders tevredenheid worden geregeld zonder dat de kinderen de dupe zijn. Een ouderschapsplan is verplicht, ook als je niet getrouwd bent.

De deskundigen in het team
De advocaten ondersteunen iedereen van de partners. De andere professionals zijn aanspreekpunt van beiden en neutraal. Alle professionals zijn naast inhoudelijk gespecialiseerd tevens mediator en opgeleid als collaborative professional.

Overlegscheidingsadvocaat
Bij overlegscheiden spreek je af dat je de rechter niet inschakelt om knopen door te hakken maar in overlegafspraken maakt. De afspraken die je met je ex-partner maakt, worden vastgelegd in een overeenkomst, een echtscheidingsconvenant. Het is van groot belang dat een gespecialiseerde advocaat-scheidingsmediator je adviseert over alle juridische aspecten die bij een scheiding komen kijken.De overlegscheidingsadvocaat die je daarbij helpt, is opgeleid om in teamverband te werken en je te begeleiden bij het maken van afspraken. Je neemt goedgeïnformeerd besluiten.

Coach
Een coach, veelal een psycholoog, helpt je bij het omgaan met emoties en(rouw)verwerking. De coach begeleidt het proces van de overlegscheidingen ondersteunt je bij het stellen van doelen, het bespreekbaar maken van zorgen en onzekerheden, bevordert effectieve communicatie in het team en is deskundig op het gebied van conflicthantering. Wanneer er(minderjarige) kinderen betrokken zijn bij de echtscheiding begeleidt de coach ouders bij het herstructureren van hun ouderschap na scheiding, voert (zo mogelijk) gesprekken met de kinderen en helpt je bij de invulling van het ouderschapsplan. De coach helpt je bij het creëren van een basis waarmee je de nieuwe fase na de scheiding in kan gaan.

Financieel deskundige
Het echtscheidingsconvenant legt je financiële positie voor de toekomstvast. Het is dus van groot belang dat het convenant goed doordacht en fiscaal optimaal ingericht is. Een financieel deskundige adviseert en ondersteunt je daarbij en brengt de financiële opties in kaart. Vervolgens kun je samen met de financieel deskundige een plan opstellen voor de volgende levensfase dat je perspectief biedt.

Kinderdeskundige
Kinderen lijden misschien wel het meest onder een echtscheiding.Zij zijn eigenlijk niet in de gelegenheid om hun ware gevoelens te uiten.Hun wereld wordt overhoop gehaald.Praten met ouders kan moeilijk of zelfs onmogelijk zijn. Wanneer extra ondersteuning nodig is, kan een kinderdeskundige worden ingeschakeld die de kinderen begeleidt en met hen praat over de gevoelens bij de scheiding. De kinderen worden uitgenodigd om over hun toekomst mee te denken. Hun wensen komen in het team aan de orde zodat daar rekening mee wordt gehouden bij het opstellen van het ouderschapsplan. 

 

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Liedeke Floris
E-mail: floris@bg.legal
Telefoon: 088 - 1410814