Vaderschap en erkenning

Wanneer een kind buiten een huwelijk wordt geboren is de vader niet automatisch in juridische zin de vader. De vader dient daarvoor het kind bij de burgerlijke stand te erkennen. Ook heeft de vader niet automatisch samen met de moeder het gezag over een kind, ook niet na de erkenning. Daarvoor moeten de ouders samen aan de griffier van de rechtbank, sector kanton vragen om dit aan te tekenen in het gezagsregister.

Dit kan via de website aanvraag gezamenlijk gezag met behulp van uw DigiD.
Daarmee is de procedure gemakkelijker en goedkoper geworden.

Wanneer discussie ontstaat over het al dan niet erkennen van een kind of de aantekening van het gezamenlijk gezag in het gezagsregister kan het zijn dat u de bijstand van een advocaat nodig heeft. Ook kunnen er problemen rijzen over de vraag wie de juridische vader is van een kind.