Winterbanden en verzekering

02 nov 2011

Als u op vakantie gaat naar o.a. Duitsland, Alpenlanden en Scandinavische landen rijd dan op winterbanden. Uiteraard voor uw eigen veiligheid maar ook omdat het vaak verplicht is en consequenties kan hebben. Als u met zomerbanden rijdt daar waar winterbanden verplicht zijn, bent u dan wel verzekerd en ben u automatisch aansprakelijk voor een ongeval?

Afbeelding

Wanneer is gebruik van winterbanden verplicht?

De verplichtingen voor het gebruik van winterbanden verschillen van land tot land. In Nederland zijn winterbanden niet verplicht.

In Duitsland bent u verplicht op winterbanden te rijden bij winterse omstandigheden. Hiervan is volgens de [Duitse] wet in ieder geval sprake bij ijzel, gladheid door sneeuw en ijs of rijp.

Er zijn ook landen die een algehele winterbandenplicht opleggen voor een bepaalde periode. Daarnaast zijn er ook landen die een minimaal profiel van de winterbanden verplicht stellen. In de meeste Alpenlanden en Scandinavische landen is, onder bepaalde omstandigheden, ook het gebruik van sneeuwkettingen verplicht.

Ook voor buitenlanders geldt de verplichting tot het gebruik van winterbanden. Immers zodra men in het buitenland rijdt zijn de aldaar geldende regels van toepassing. Ter illustratie: in Engeland rijden wij ook links en niet rechts.

Wat zijn de consequenties van het rijden met zomerbanden in winterse weersomstandigheden?

1. Boete
In Nederland zijn er logischerwijs geen consequenties nu het bij ons niet verplicht is om met winterbanden te rijden. Indien in het buitenland onder omstandigheden het rijden met winterbanden verplicht is en u rijdt op zomerbanden riskeert u een boete. Deze boete krijgt u vanwege het rijden op ongeschikte banden. De reden hiervoor is dat het verkeer in gevaar wordt gebracht omdat u met zomerbanden minder grip op de weg heeft en de remweg onnodig lang is.

2. Aansprakelijkheid en strafrechtelijke vervolging
Als u betrokken raakt bij een ongeval kan het niet gebruik maken van winterbanden ook gevolgen hebben voor de beoordeling van de aansprakelijkheid. Echter het is niet zo dat u per definitie aansprakelijk bent als u met zomerbanden rijdt. Het niet gebruik maken van winterbanden weegt wel mee in de beoordeling van de aansprakelijkheid. U kunt eerder of voor een groter deel aansprakelijk zijn voor het ontstane ongeval. Dit zal afhankelijk zijn van diverse omstandigheden zoals de verkeerssituatie, weersgesteldheid, snelheid en overig verkeersgedrag. Er moet een verband zijn tussen het ontbreken van de winterbanden en het ontstaan van het ongeval en de schade.

Afhankelijk van de feiten en omstandigheden riskeert u bij het veroorzaken van een ongeval ook strafrechtelijke vervolging als u op zomerbanden reed.

Maximum snelheid verandert mogelijk

Voor het rijden met winterbanden geldt een maximumsnelheid. Deze voorgeschreven snelheid hangt af van de type band. Bij aanschaf van de winterbanden krijgt u een snelheidssticker die u op de auto moet aanbrengen indien de maximumsnelheid van de banden lager is dan die van de auto.

Verzekering/kosten

De Nederlandse verzekeraars hebben het rijden op zomerbanden terwijl winterbanden verplicht zijn [nog] niet uitgesloten in hun polisvoorwaarden. De verzekeraar kort in het algemeen niet op de uitkering bij schade indien u bijvoorbeeld in Duitsland zonder winterbanden betrokken raakt bij een ongeval. Zowel de schade van de tegenpartij als de schade aan het eigen voertuig wordt vergoed door uw Nederlandse verzekeraar. Behalve als er sprake is van roekeloosheid. Als u bijvoorbeeld met zomerbanden op een besneeuwde weg met onverantwoord hoge snelheid een ongeluk veroorzaakt dan zal uitkering uitblijven. Als u alleen WA bent verzekerd en volgens het buitenlandse recht [mede] aansprakelijk bent voor het ongeval blijft u wel mogelijk met een deel van de schade aan uw eigen auto [en letselschade] zitten.
Informeert u in ieder geval van tevoren bij uw verzekeraar over uw dekking.

Het loont dus om winterbanden aan te schaffen of te huren als u naar het buitenland gaat. De verzekeraars adviseren om winterbanden aan te schaffen. De autobandenspecialisten ook…… Dat u niet verzekerd zou zijn als u op zomerbanden rijdt is een fabeltje.

Dit artikel is geplaatst in “De Uitstraling" d.d. 28 januari 2012