Aannemingsovereenkomsten

Aanneming van werk is een van de meest voorkomende contractsvormen op grond waarvan een bouwwerk wordt gerealiseerd. Op de overeenkomst van aanneming van werk worden veelal algemene voorwaarden van toepassing verklaard. In de praktijk zijn dat vaak de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV). Het onderscheid tussen een aannemingsovereenkomst en overeenkomst van opdracht is niet altijd even helder. De advocaten van de sectie vastgoed adviseren met regelmaat over aannemingsovereenkomsten. Zij kunnen u adviseren over de juiste overeenkomst en kunnen u ook bijstaan bij bouwgeschillen.