Bezwaar maken tegen de aanslag onroerendezaakbelasting?

06 mrt 2013

Bij huiseigenaren valt binnenkort de aanslag onroerendezaakbelasting [OZB] op de mat.

De OZB is een belasting die huiseigenaren aan de gemeente moeten betalen. De hoogte van deze aanslag wordt door de gemeente bepaald aan de hand van de WOZ-waarde. Uit de verschillende media volgt dat de OZB aanslag in veel gevallen te hoog is vastgesteld. Dit kan ook voor u gelden. Bent ook u het niet eens met deze aanslag, dan kunt u daartegen binnen zes weken bezwaar maken. Het is van groot belang dat u deze termijn niet laat verstrijken en dus tijdig bezwaar maakt. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn. We kunnen met u een gunstig vast tarief hiervoor afspreken.

BG.legal