De betaaltermijn voor grote ondernemingen wordt verkort

20 apr 2022

Verkorting wettelijke betaaltermijn

De maximale wettelijke betaaltermijn van grote ondernemingen aan het mkb wordt verkort naar 30 dagen. De Tweede Kamer heeft op 15 maart 2022 het wetsvoorstel om de betalingstermijn van het grootbedrijf aan het mkb te verkorten van 60 naar 30 dagen aangenomen. De wet is op 13 april gepubliceerd en treedt waarschijnlijk per 1 juli 2022 in werking.

De nieuwe wet bepaalt dat grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 30 dagen kunnen overeenkomen met mkb-ondernemingen. Wanneer partijen (na inwerkingtreding van de wet) een langere betaaltermijn overeenkomen, dan is die termijn nietig en geldt automatisch een betaaltermijn van 30 dagen.

Indien grote ondernemingen in strijd met de nieuwe wet, bijvoorbeeld, pas na 45 dagen betalen, dan zijn zij wettelijke handelsrente verschuldigd over 15 dagen (de termijn die de 30 dagen overschrijdt). De wettelijke handelsrente bedraagt 8%. De mkb-onderneming dient binnen vijf jaar aanspraak te maken op de wettelijke handelsrente. De verkorte betaaltermijn geldt alleen voor grote ondernemingen. Mkb-ondernemingen mogen dus langere betaaltermijnen blijven hanteren.

Aanpassen bedrijfsvoering

De verkorte betaaltermijn van 30 dagen geldt (vanaf inwerkingtreding van de wet) direct voor nieuwe overeenkomsten. Bestaande overeenkomsten hoeven niet direct aangepast te worden. Grote ondernemingen hebben (vanaf inwerkingtreding van de wet) één (1) jaar de tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe regeling.

Meldpunt achterstallige betalingen

U kunt helpen om inzicht te krijgen in het betaalgedrag van grote ondernemingen. In januari 2022 heeft de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) een tijdelijk ‘Meldpunt achterstallige betalingen’ geopend. Bij het meldpunt kunt u tot 23 januari 2023 een anonieme melding doen van achterstallige betalingen, indien:

 1. Uw onderneming kwalificeert als mkb-onderneming.
 2. Uw onderneming goederen of diensten heeft geleverd aan een grote onderneming.
 3. De betaaltermijn van uw factuur is verstreken en de factuur niet wordt betwist.

Hoe weet ik of mijn onderneming kwalificeert als mkb-onderneming? Uw onderneming kwalificeert als mkb-onderneming, indien twee van de drie volgende punten van toepassing zijn op uw onderneming:

 1. Is de totale waarde van de activa minder dan 20 miljoen euro?
 2. Draait uw onderneming minder dan 40 miljoen euro omzet per jaar?
 3. Heeft uw onderneming minder dan 250 werknemers in dienst?

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe regeling of hulp nodig bij incasso of het opstellen en/of beoordelen van overeenkomsten, neem dan contact op met één van onze advocaten van het team Ondernemingsrecht.

Remco de Jong

 

 

  Faillissementsuitspraken
  Lees meer
  Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register
  Lees meer
  Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
  Lees meer
  Opdrachtnemer hoeft niet alle Zoom-gesprekken vrij te geven
  Lees meer
  Geschillen tussen aandeelhouders
  Lees meer
  Webinars
  Lees meer
  Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
  Lees meer
  Goederenrechtelijk cessieverbod leidt ook tot onverpandbaarheid vordering
  Lees meer
  Schuldenscan
  Lees meer
  Een bonus in de liquidatiefase, een hellend vlak!
  Lees meer
  Rechtbank benoemt bestuurder bij ontbreken rechtsgeldig bestuur
  Lees meer
  Misbruik van procesrecht: verliezer betaalt tonnen aan advocaatkosten
  Lees meer
  Overnames
  Lees meer
  Economische Eigendom, hoe werkt dat?
  Lees meer
  Bijzondere overeenkomsten
  Lees meer
  Aandeelhoudersovereenkomst
  Lees meer
  Afspraak over geschillencommissie moet worden nagekomen
  Lees meer
  SAVE THE DATES
  Lees meer
  Brochures Ondernemingsrecht
  Lees meer
  De NS mag boa-bevoegdheid hoofdconducteurs laten vallen
  Lees meer
  Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
  Lees meer
  BG.legal begeleidt succesvolle overname Tribal Agency
  Lees meer
  Schending van deponeringsplicht is economisch delict
  Lees meer
  Wanneer is een titel een executoriale titel?
  Lees meer
  Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden B2B
  Lees meer
  De pre-pack, terug van weggeweest?
  Lees meer
  Bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie geschorst
  Lees meer
  NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
  Lees meer
  Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
  Lees meer
  De UBO en het UBO-register, ook voor mij relevant?
  Lees meer
  Wraking van de rechter
  Lees meer
  Het ‘recht’ op een bankrekening: een overzicht
  Lees meer
  Banken verplicht om zakelijke bankrekening te openen
  Lees meer
  De klachtplicht van artikel 6:89 BW nader beschouwd
  Lees meer
  Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
  Lees meer
  De “gemeenschappelijke partijbedoeling” van Albert Heijn en haar franchisenemers
  Lees meer
  Kapper
  Lees meer
  Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
  Lees meer
  Stichting- of vereniging bestuurder pas op!
  Lees meer
  Als de handschoenen uit gaan ….
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen?
  Lees meer
  Betekeningsperikelen
  Lees meer
  Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
  Lees meer
  Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden?
  Lees meer
  Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?
  Lees meer
  Conformiteit van een woning
  Lees meer
  Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?
  Lees meer
  Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?
  Lees meer
  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking
  Lees meer
  Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
  Lees meer
  Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
  Lees meer
  WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
  Lees meer
  “IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”
  Lees meer
  De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
  Lees meer
  Tijdverloop in een civiel geschil
  Lees meer
  Is een schoonzoon te vertrouwen?
  Lees meer
  Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
  Lees meer
  De zorg voor een particuliere borg
  Lees meer
  Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
  Lees meer
  De EU Betekeningsverordening aangepast
  Lees meer
  De afstemmingsregel bij conservatoir beslag
  Lees meer
  Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
  Lees meer
  Dynamische haviltex of dwaling
  Lees meer
  Ontbinding van een overeenkomst
  Lees meer
  Incoterms 2020
  Lees meer
  Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
  Lees meer
  Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
  Lees meer
  Verdrag van Singapore
  Lees meer
  Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
  Lees meer
  Matiging van contractuele boete
  Lees meer
  Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering
  Lees meer
  5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
  Lees meer
  Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
  Lees meer
  Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  De taalkundige uitleg van de Earn-Out
  Lees meer
  Handelsregisterwet wordt gewijzigd
  Lees meer
  Ondernemingsrecht
  Lees meer
  Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
  Lees meer
  Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
  Lees meer