Extra waakzaam bij stoffen uit China?

16 aug 2012

Op 17 juli jl. is door het Hof Den Bosch uitgemaakt dat er geen extra waakzaamheid hoeft te gelden voor auteursrechtinbreuk voor goederen uit China. Het Hof is van mening dat dan tenminste twee gegevens zouden moeten vaststaan:

1. Het percentage van op de markt zijnde stoffen welke inbreuk opleveren.
2. Het aandeel van China in de totale markt.

Dat was in de procedure tussen Nootenboom Textiel versus Michael Miller Fabrics niet door Michael Miller bewezen. Wel is in deze zaak aangenomen dat sprake is van een vermoeden van makerschap omdat op de stof zelf leesbaar was afgedrukt “C3899Burly Damask Andalusia by Patty Young”. Het Hof heeft hieruit afgeleid dat zij waarschijnlijk de maakster is geweest van deze stoffen. Daarnaast is in dit arrest naar voren gekomen dat de zogenaamde Triodansers een origineel ontwerp zijn. De enkele stelling dat eerder Afrikaanse danseressen zijn afgebeeld leidt niet tot de conclusie dat ze niet auteursrechtelijk beschermd zouden zijn.

Conclusie:

Bescherm uw ontwerpen door de naam van de maker erop te vermelden en sluit aansprakelijkheden bij de verhandeling van stoffen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten zoveel mogelijk uit. Wij kunnen u daarbij van advies dienen.

BG.legal