Gevolgen letselschadeuitkering na beëindiging huwelijk.

15 jul 2020
Je gaat scheiden. Wat gebeurt er met je letselschadeuitkering die je tijdens het huwelijk hebt ontvangen?

Valt de letselschadeuitkering geheel in de boedel? Of valt deze buiten de boedel en onder welke voorwaarden? Rechtbank Den Haag heeft hier recent uitspraak over gedaan.

Verdeling vermogen

Als het tot een echtscheiding komt van gehuwden die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, moet het gezamenlijk [huwelijks]vermogen verdeeld worden tussen de [ex]echtgenoten. Een eventuele letselschadeuitkering die ten tijde van het huwelijk aan een van de echtgenoten is uitgekeerd behoort in beginsel ook tot dat gezamenlijk vermogen.

Verknochtheid

Het vermogensbestanddeel dat echter verknocht is aan één van de [ex]echtgenoten hoeft niet verdeeld te worden. Een vermogensbestanddeel is verknocht als de vergoeding op bijzondere wijze is verbonden aan een van de [ex]echtgenoten.

Materiële en immateriële schadeuitkering

Een smartengelduitkering [zgn. immateriële schade] is in ieder geval verknocht nu dat enkel het leed van de echtgenoot die het ongeval heeft meegemaakt vergoedt. De materiële schadevergoeding  is slechts verknocht voor zover deze schade na ontbinding van het huwelijk geleden wordt.

aanbestedingsrecht
Letselschadeuitkering traceerbaar en identificeerbaar

Uit uitspraken van rechters blijkt dat degene die zich beroept op verknochtheid van de letselschadeuitkering aan moet tonen;

  1. dat de letselschadeuitkering nog binnen de boedel aanwezig is; het mag niet met ander geld van de gemeenschap vermengd zijn.
  2. om welke schadecomponenten het gaat.

Verknochtheid gaat alleen op zolang de uitkering identificeerbaar en traceerbaar is.

Hierover gaat een recente uitspraak van Rechtbank Den Haag;

De vrouw had ten tijde van het huwelijk een letselschadeuitkering gekregen. De man heeft aangetoond dat dit om een bedrag van € 80.000,00  gaat. De man stelt dat dit bedrag geheel in de gemeenschap is opgegaan nu de vergoeding niet is geadministreerd door de vrouw en dus niet traceerbaar is.

Door het ontbreken van de administratie, die ziet op de letselschadevergoeding, is niet meer te herleiden in welke bedragen de door de vrouw ontvangen schadevergoeding uiteenviel.

Rechtbank Den Haag beslist op basis van redelijkheid

Nu de vrouw  blijvend letsel heeft opgelopen, door welk letsel zij naar verwachting blijvend volledig arbeidsongeschikt is, acht de rechtbank het waarschijnlijk dat de schadevergoeding deels ziet op niet-verknochte schade, zoals gemaakte kosten en verlies van arbeidsvermogen tijdens het huwelijk en deels op wel verknochte schade zoals immateriële schade en verlies arbeidsvermogen in het tijdvak na de ontbinding van het huwelijk.

De rechtbank bepaalt het vergoedingsrecht ten aanzien van het verknochte deel van de letselschadevergoeding in redelijkheid op € 45.000,00.

Zie volledige uitspraak ECLI:NL:RBDHA:2020:3194

Conclusie

De beoordeling of een letselschadeuitkering  bij echtscheiding binnen of buiten de boedel moet blijven blijft lastig. Een van de voorwaarden is dat de letselschadeuitkering traceerbaar en identificeerbaar moet zijn.

Echter indien de letselschadeuitkering niet meer identificeerbaar is kan de rechter, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, op basis van redelijkheid toch tot een verknocht deel komen.

Om niet voor  verrassingen te komen te staan is het verstandig om uw letselschadeuitkering op een aparte rekening te storten. Bij een eventuele scheiding kunt u dan beroep doen op de verknochtheid van de letselschadevergoeding. Ook is het belangrijk om bij de afwikkeling van de letselschade een gespecificeerde schadestaat op te stellen, zodat u ook aan kunt tonen uit welke schadecomponenten de uitkering bestaat.

Edith de Koning

Contact

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
Lees meer
Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
Lees meer
Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
Lees meer
Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
Lees meer
Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?
Lees meer
Beleid zorgkantoren inkoop langdurige zorg onrechtmatig
Lees meer
AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
Lees meer
Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
Lees meer
Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
Lees meer
Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
Lees meer
Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
Lees meer
Dierenarts gewond bij noodslachting stier. Veehouder aansprakelijk?
Lees meer
Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
Lees meer
Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
Lees meer
Verzekeraars mogen geen standaard vergoeding hanteren bij een restitutiepolis
Lees meer
Hoge Raad: arts niet aansprakelijk voor gebruik ongeschikte medische hulpzaak
Lees meer
Rapport Aeternus: Trends en ontwikkelingen in de GGZ
Lees meer
Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
Lees meer
Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
Lees meer
Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
Lees meer
Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
Lees meer
Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
Lees meer
Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
Lees meer
Aansprakelijkheid ziekenhuis bij plaatsing schouderprothese?
Lees meer
Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG
Lees meer
Het delen van data in de zorg: nieuwe mogelijkheden door blockchain?
Lees meer
Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
Lees meer
Zorgupdate: NZa wil meer regie van zorgverzekeraars
Lees meer
Nieuw wetsartikel verplicht tot gratis inzage in elektronisch patiëntendossier
Lees meer
Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd
Lees meer
De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst [WGBO] in een notendop
Lees meer
Update: meer aanbestedingen in de zorg
Lees meer
De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
Lees meer
Glaasje op? Laat je rijden. En stap niet in bij een chauffeur die ook gedronken heeft.
Lees meer
Uroloog maakt cruciale fout waardoor patiënte komt te overlijden
Lees meer
Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
Lees meer
Meerijden met bestuurder zonder rijbewijs
Lees meer
Joyride: Interpolis moet volledige letselschade bijrijder vergoeden
Lees meer
Letselschade
Lees meer
Boete voor appen op de fiets
Lees meer
BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
Lees meer
BG.zorg
Lees meer