Huur en pacht

Bogaerts & Groenen advocaten heeft veel verhuurders in haar vaste klantenkring. De ervaring binnen het huurrecht is groot. De ervaring is ook divers. Het wettelijke systeem kent drie huurregimes: huur van woonruimte, van bedrijfsruimte en van ‘overige ruimte’, waarbij gedacht kan worden aan kantoren of loodsen. De basis van een goede huurrelatie is een goede huurovereenkomst. Het huurrecht is grotendeels van (semi)dwingend recht, maar de wet biedt voldoende mogelijkheden om de overeenkomst op het concrete geval toe te spitsen. Daarnaast hebben de advocaten veel ervaring op het gebied van huurprijsaanpassing, aansprakelijkheid en wijziging c.q. beëindiging van de huurovereenkomst. Tevens adviseert Bogaerts & Groenen advocaten met regelmaat omtrent pachtvraagstukken. Indien nodig worden ook procedures gevoerd bij de grondkamers.