Let op contracten van letselschadespecialisten bij het verhalen van uw letselschade

07 feb 2017

 

Eind vorig jaar heeft Rechtbank Noord-Holland geoordeeld dat ‘dubbel vangen’ door de belangenbehartiger mr. Claim onzedelijk is. Wat is ‘dubbel vangen’? Bij wie moet u eigenlijk terecht voor het verhaal van uw letselschade?

Als u slachtoffer bent van een ongeval is het voor u vaak niet duidelijk wie u het beste bij kan staan voor het verhaal van uw schade op de verzekeraar. Waar moet u op letten?

Letselschadespecialist
Het beroep van letselschadespecialist is niet beschermd. Op het internet bieden zich veel bureaus aan. Het is voor de leek vaak ondoenlijk om een keuze te maken, mede gelet op de rooskleurige vooruitzichten die de letselschadespecialisten vaak in het verschiet stellen.

Een ieder kan zich letselschadespecialist of letselschade- expert noemen. Mogelijk hebben deze ‘experts’ zelfs geen specifieke juridische kennis om de letselschade voor u te verhalen. Toch kunnen zij zich als specialist op het internet profileren. Het beroep letselschadespecialist of letselschade- expert is niet beschermd. U bent gewaarschuwd.

Advocaat of letselschadespecialist?
Naast het feit dat het beroep van een letselschadespecialist niet beschermd is zijn letselschadespecialisten ook niet, zoals advocaten, gebonden aan het advocaten tuchtrecht. Om de kwaliteit toch enigszins te kunnen waarborgen heeft sinds enkele jaren de Stichting Keurmerk Letselschade een keurmerk uitgebracht zodat het voor u duidelijk is dat de letselschadespecialist met keurmerk zich aan kwaliteitseisen heeft te houden.

Echter ook in de advocatuur dient u het kaf van het koren te onderscheiden. Wendt u zich altijd voor het verhaal van uw letselschade tot een advocaat die gespecialiseerd is in verhaal van letselschade. Het is niet fijn voor u om het halverwege de behandeling van het dossier alsnog te moeten overstappen naar een gespecialiseerde advocaat omdat de zaak niet loopt.

De gespecialiseerde advocaten zijn te vinden op de website van de LSA [Vereniging van Letsel Schade Advocaten]. De titel van LSA Letselschade Advocaat is wel beschermd. De vereniging LSA kent strenge kwaliteitseisen.

De LSA Letselschade Advocaat, anders dan  de letselschadespecialist,

  • heeft een beroepsgeheim
  • is verplicht is een derdengeldrekening aan te houden, waarmee gegarandeerd wordt dat voor de cliënt ontvangen gelden niet gebruikt worden voor de bedrijfsvoering van de advocaat
  • is gebonden aan de strenge gedragsregels voor advocaten en onderworpen aan het advocaten tuchtrecht van de Orde van Advocaten maar ook van de specialisatie vereniging

Daarnaast mogen [in zaken met een belang van meer dan € 25.000,00] alleen advocaten procederen. Een letselschadespecialist zal het dossier dan weer moeten overdragen.

Ook kan een advocaat, i.t.t. tot een letselschadespecialist, gesubsidieerde rechtsbijstand voor zijn cliënt aanvragen.

De ‘foute’ belangenbehartiger
Een foute belangenbehartiger is o.a. de letselschadespecialist die zijn kosten door de aansprakelijke verzekeraar laat betalen en daarnaast  ook nog een percentage van het slachtoffer opeist van zijn schadevergoeding. Dit noemen we in de markt ‘dubbel vangen’.

In de zaak Mister Claim/G wordt de schade van het slachtoffer geregeld met de verzekeraar. De kosten van Mister Claim worden ook vergoed door de verzekeraar. Mr. Claim wil echter van de schadevergoeding ook nog het afgesproken percentage hebben. De Rechtbank stelt het slachtoffer in het gelijk. De Rechtbank heeft het, behalve over het ‘dubbel vangen’ ook over een graai cultuur met uurtarieven [van de niet- advocaat] van € 325,00. De overeenkomst waarin het percentage is afgesproken is in strijd met de goede zeden, aldus de Rechtbank.

Conclusie
Sluit  nooit een contract af met uw letselschadespecialist waarin wordt afgesproken dat u een percentage van de schade  betaalt aan de letselschadespecialist. Zeker niet als aansprakelijkheid is erkend. Mocht aansprakelijkheid [nog] niet zijn erkend dan kan gekeken worden naar andere mogelijkheden, bijvoorbeeld gesubsidieerde rechtsbijstand of aanpassing uurtarieven, waarna later met terugwerkende kracht, nadat aansprakelijkheid is erkend, alsnog het normale uurtarief gedeclareerd kan worden bij de verzekeraar.

De LSA Letselschade Advocaat kan in een eerste [gratis] gesprek de mogelijkheden met u bespreken