Mag een moeder zonder instemming van vader met de kinderen verhuizen naar Spanje?

19 dec 2012

Dit jaar is een interessante uitspraak gedaan door de Hoge Raad op 13 april 2012. Uit deze uitspraak volgt dat het erg belangrijk is om van tevoren goed te weten hoe een scheiding geregeld moet worden wanneer er kinderen zijn. Een moeder heeft aan de rechter gevraagd of zij voor haar baan met haar kinderen mag verhuizen naar Spanje. De vader van de kinderen geeft voor de verhuizing geen toestemming. Bij de rechtbank krijgt de moeder gelijk; zij mag verhuizen naar Spanje. Maar de hogere rechters denken daar anders over.

Beslissing Hof
Het Hof oordeelt anders dan de rechtbank. Nu krijgt de vader gelijk. De belangen van de moeder om haar toekomst in Spanje voort te zetten zijn ondergeschikt aan de belangen van de minderjarige kinderen die behoefte hebben aan een evenwichtige verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Kortom, de band tussen de kinderen en vader is van groter belang dan het feit dat moeder een nieuwe baan heeft gevonden in Spanje.

De ouders krijgen van het Hof een taak mee; De ouders worden door het Hof verplicht om alsnog in onderling overleg een zogenaamd “ouderschapsplan” op te stellen. In het belang van de kinderen moet eerst een duidelijke regeling worden opgesteld tussen vader en de kinderen, voordat de vrouw mag verhuizen naar Spanje.

Ouderschapsplan
Vanaf 1 maart 2009 is de Wet Bevordering Voortgezet Ouderschap en Zorgvuldige Scheiding in werking getreden. Ouders moeten na een scheiding het ouderschap op gelijkwaardige wijze uitoefenen. Hoe zij dat gaan doen moet worden neergelegd in een ouderschapsplan. Dit plan moet door beide ouders worden ondertekend. Op deze manier blijven beide ouders actief betrokken bij de opvoeding van hun kinderen, ondanks de scheiding.

Beslissing Hoge Raad
De moeder stelt vervolgens cassatie in bij de Hoge Raad tegen de beslissing van het Hof. De moeder stelt zich op het standpunt dat zij vanwege het welzijn van haar kinderen [zij heeft een baan gekregen in Spanje] moet verhuizen. Volgens de moeder heeft het Hof in strijd met haar recht op family life [artikel 8 EVRM] geoordeeld.

De Hoge Raad concludeert dat de moeder geen rechten kan ontlenen aan artikel 8 EVRM. Dit artikel biedt weliswaar ruimte aan een rechter om te kijken naar de belangen van de moeder om haar leven elders op te bouwen.

Echter, de belangen van de minderjarige kinderen om contact te houden met hun vader weegt zwaarder. De moeder mag niet verhuizen.

In deze zaak hebben de ouders geen ouderschapsplan opgesteld ten behoeve van hun kinderen, met grote juridische gevolgen. Om problemen over de zorg- en contactregeling te voorkomen is het van groot belang dat een ouderschapsplan wordt opgesteld.

BG.legal