Mag fotograaf foto’s gebruiken voor eigen doel?

17 jun 2020

Het is een veelgestelde vraag: mag een fotograaf die in opdracht foto’s heeft gemaakt, ook zelf de foto’s gebruiken? Ja, in sommige gevallen mag dat. Met de nadruk op sommige, want het mag lang niet altijd.

Om te beginnen moet er een onderscheid worden gemaakt tussen portretten en andere foto’s.

Portretfoto’s

Portretfoto’s zijn foto’s waarop een persoon is afgebeeld.

Uitgangspunt is dat de fotograaf het portret niet zonder toestemming van de geportretteerde mag gebruiken. Dit staat in artikel 20 Auteurswet. Ook uit de AVG volgt dat toestemming nodig is. De fotograaf moet dus eerst toestemming vragen voor de foto op social media of in een portfolio mag worden geplaatst.

Dit geldt ook als de geportretteerde onherkenbaar is. Uit een bepaalde lichaamshouding kan vaak toch worden afgeleid om wie het gaat. Ook uit andere aspecten kan volgens de rechter de identiteit van een persoon blijken. In principe is openbaring van een portret dus verboden.

Maar zoals altijd is er een uitzondering op de regel. Je kunt namelijk afwijkende afspraken maken met de fotograaf. In sommige gevallen geeft de geportretteerde de fotograaf toestemming om de foto’s voor eigen doelen te gebruiken. Fotografen plaatsen foto’s bijvoorbeeld vaak op social media om te laten zien welke opdrachten zij eerder hebben uitgevoerd.

Mijn advies is om steeds uitdrukkelijk aan te geven 1) voor welke foto’s toestemming wordt gegeven én 2) voor welk doel die foto’s mogen worden gebruikt. Mogen de portretten bijvoorbeeld op Instagram worden geplaatst, op LinkedIn of alleen in een portfolio? Mogen de foto’s aan anderen worden doorgegeven? Etc.

Als er afspraken zijn gemaakt, dan geldt wat is afgesproken.

Als portretten toch online worden geplaatst zonder toestemming, dan kan de geportretteerde een schadevergoeding van de fotograaf verlangen. Hoe hoog de schadevergoeding is hangt af van de aard van het portret. Recent werd een fotograaf bijvoorbeeld veroordeeld tot betaling van EUR 1.401,- voor het online plaatsen van verschillende pikante ‘boudoir’-foto’s.

Kortom: voorzichtigheid is geboden.

Andere foto’s

Maar een fotograaf maakt ook andere foto’s, bijvoorbeeld van producten, de natuur of interieur. Dit zijn geen portretten. En dus gelden hiervoor andere regels. Als de foto’s voldoende creatief zijn, geldt namelijk de bescherming van het auteursrecht (niet het portretrecht).

De wet kent de maker van de foto het auteursrecht toe. Dit betekent dat de fotograaf auteursrechten op de foto heeft. De fotograaf mag de foto’s gebruiken zoals hij of zij dat wil. Er is geen toestemming van de opdrachtgever nodig. De fotograaf heeft het recht de foto op social media te plaatsen.

Vaak worden de foto’s van een fotograaf gekocht. Hoe zit het dan? Dan is het steeds de vraag wat er met de koop is beoogd. Zijn daarbij de auteursrechten van de fotograaf overgedragen aan de opdrachtgever?

Zo ja, dan is de fotograaf geen rechthebbende meer. De opdrachtgever beschikt over de auteursrechten en is de enige persoon die de foto’s mag gebruiken. Stel, de fotograaf plaatst de foto’s toch op social media? Dan maakt de fotograaf inbreuk op de auteursrechten van de opdrachtgever.

Maar foto’s kunnen ook worden gekocht zonder dat er een overdracht van auteursrechten is afgesproken. Bijvoorbeeld omdat de fotograaf in zijn algemene voorwaarden heeft staan dat hij of zij altijd de auteursrechthebbende blijft. De fotograaf is dan nog steeds auteursrechthebbende en mag op grond van de Auteurswet de foto’s voor eigen doelen gebruiken.

Mijn advies is daarom om telkens na te denken over het gebruik dat je voor ogen hebt. En of je wil voorkomen dat een fotograaf de foto’s ook zelf (her)gebruikt.

Conclusie

Of een fotograaf een foto mag gebruiken, hangt af van het soort foto. Voor het openbaren van portretten is altijd toestemming van de geportretteerde nodig. Dit is anders bij overige foto’s. Daarbij is steeds de fotograaf de rechthebbende partij die de foto’s naar eigen inzicht mag gebruiken. Dat verandert pas als de auteursrechten aan de opdrachtgever worden overgedragen.

Meer weten over de rechten die op foto’s rusten? Neem dan contact met ons op.

BG.legal

  BG.legal gaat intensieve samenwerking aan met Dohmen advocaten
  Lees meer
  Product design als merk, eerder uitzondering dan regel
  Lees meer
  ACM: Misleidende duurzaamheidsclaims van Decathlon & H&M
  Lees meer
  Gebruik van TM, ® en © tekens
  Lees meer
  Mag een ander jouw merk als domeinnaam gebruiken?
  Lees meer
  Oorsprongsbenamingen op producten voor derde landen ook verboden
  Lees meer
  Gemeenschappelijk auteursrecht op software, wie heeft aanspraak op welk deel?
  Lees meer
  Geen auteursrechtelijke bescherming op ontwerp
  Lees meer
  Strengere regels voor invloedrijke influencers
  Lees meer
  Algemene Voorwaarden B2B
  Lees meer
  Is de vormgeving van een website auteursrechtelijk beschermd?
  Lees meer
  Wanneer is de aanvraag van een merkregistratie te kwader trouw?
  Lees meer
  Wie heeft auteursrecht op software/vormgeving app/website?
  Lees meer
  Champagne en het intellectueel eigendomsrecht
  Lees meer
  Silhouet sinterklaas: auteursrechtinbreuk met inpakpapier
  Lees meer
  (Senior) Medewerker IE/IT/Privacy
  Lees meer
  Het decoderen van producten kan onrechtmatig zijn
  Lees meer
  Nieuwsbrief voor datascience ondernemingen
  Lees meer
  Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
  Lees meer
  Wapenen tegen copycats? Registreer je merk!
  Lees meer
  Recept en foto’s gekopieerd door Sonja Bakker: plagiaat of auteursrechtinbreuk?
  Lees meer
  IE in de holding
  Lees meer
  Online oplichting en zakelijke identiteitsfraude: wat te doen?
  Lees meer
  Merk in kunstwerk mag, kunstwerk in product niet
  Lees meer
  EK-gekte losgebarsten: KNVB vs. Jumbo
  Lees meer
  Belangrijke wijzigingen auteursrecht: makers en exploitanten
  Lees meer
  De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
  Lees meer
  Misleidende duurzaamheidsclaims in de modebranche: Waar moet ik op letten?
  Lees meer
  Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
  Lees meer
  Korting voor model- en merkregistraties - aanvraagperiode 1 tot 31 mei
  Lees meer
  Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
  Lees meer
  Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
  Lees meer
  Reclame maken voor corona zelftesten
  Lees meer
  Wilt u weten of uw merk nog vrij is?
  Lees meer
  Later als ik groot ben..
  Lees meer
  Het gebruik van (framed) hyperlinks vs. het auteursrecht
  Lees meer
  Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
  Lees meer
  Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking
  Lees meer
  Modelrecht en auteursrecht op inwerpzuil
  Lees meer
  Doorhaling van een merkregistratie
  Lees meer
  Mag je foto's van werknemers gebruiken?
  Lees meer
  Sinterklaas is toch gewoon sinterklaas?
  Lees meer
  Auteursrechten & Artificial Intelligence
  Lees meer
  Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
  Lees meer
  Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
  Lees meer
  Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
  Lees meer
  Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
  Lees meer
  Stijl of trend: auteursrechtelijke bescherming?
  Lees meer
  Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
  Lees meer
  Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
  Lees meer
  De 7 verschillen in auteursrecht is een mythe
  Lees meer
  RAINS vs. Zara: geen auteursrecht, wel slaafse nabootsing
  Lees meer
  Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
  Lees meer
  Aansprakelijkheid bij affiliate marketing
  Lees meer
  Wanneer is er sprake van merkinbreuk?
  Lees meer
  Picnic maakt toch geen inbreuk op portretrecht Max Verstappen
  Lees meer
  Foto’s gebruiken op moodboards in Fashion
  Lees meer
  Inbreuk auteursrecht in documentaire Michael Moore
  Lees meer
  NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
  Lees meer
  Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
  Lees meer
  Klinische evaluatie bij combinatiegebruik van medische hulpmiddelen
  Lees meer
  Kan ik de vorm van een product met een vormmerk (3D) beschermen?
  Lees meer
  Reclame voor geneesmiddelen, maar niet zelf verkopen: mag dat zomaar?
  Lees meer
  Dragons’ Den deel 2: de ondernemer die het snapt
  Lees meer
  De lessen uit Dragons’ Den
  Lees meer
  Waarom Rumag auteursrechtinbreuk maakt
  Lees meer
  Checklist verpakken van producten
  Lees meer
  Wanneer is verpakken/opnieuw inpakken van producten toegestaan?
  Lees meer
  Primark versus Dr. Martens
  Lees meer
  Intellectueel eigendomsrecht
  Lees meer
  Domeinnamen
  Lees meer
  Auteursrecht
  Lees meer
  Fashion & Design
  Lees meer
  Wie heeft recht op de domeinnaam?
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
  Lees meer
  Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
  Lees meer
  Hoge boetes voor webwinkels die consumentenregelgeving overtreden
  Lees meer
  Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
  Lees meer
  Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
  Lees meer
  Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
  Lees meer
  Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
  Lees meer
  Auteursrecht op website(teksten)
  Lees meer
  Bescherming winkelinterieur
  Lees meer
  Is het interieur van een winkel beschermd?
  Lees meer
  Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
  Lees meer
  Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
  Lees meer
  Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
  Lees meer
  Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
  Lees meer
  Inbreuk op merken in de beauty branche
  Lees meer
  Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer
  Reclameregels voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten
  Lees meer
  Farma, Health en Life Sciences
  Lees meer