Merken-, modellen- en idee registratie

Waarom zou u een woord/logo als merk registreren
Met een merkregistratie krijgt een merkhouder het exclusieve recht om een merk [woord en/of logo] voor bepaalde producten of diensten te gebruiken.
De merkhouder kan met een beroep op zijn merkrecht optreden tegen eenieder die het merk, of een teken dat daar erg veel op lijkt, gebruikt . Het moet dan wel gaan om gebruik voor de producten of diensten waarvoor het merk is geregistreerd. Veel komt dus aan op een goede omschrijving van de producten en/of diensten waarvoor een merk wordt geregistreerd. Juist daar komt onze kennis en ervaring goed van pas. Omdat wij ook procederen bij merkinbreuk weten wij waar het in een juridisch geschil op aan komt. En ook die kennis en ervaring komt goed van pas bij het registreren van merken. Dit is kennis en ervaring die merkenbureaus niet hebben.

Waar wilt u bescherming
U heeft alleen bescherming daar waar u het merk heeft geregistreerd.
Benelux; binnen de Benelux kennen we één systeem van merkregistratie. Met één registratie heeft een merkhouder bescherming in alle landen van de Benelux.
Gemeenschapsmerk; Binnen de Europese Unie kennen we een Gemeenschapsmerk. Het OHIM in Allicante [Spanje] behandelt de aanvragen voor een Gemeenschapsmerk. Met één registratie heeft de merkhouder bescherming in alle landen van de Europese Unie. Dit betekent wel dat indien een woord/logo in een van de landen van de Europese Unie geen geldig merk kan zijn, de aanvraag voor de hele Europese Unie wordt geweigerd. Bijvoorbeeld omdat een woord in één van de landen van de Europese Unie beschrijvend is voor de producten / diensten waarvoor de registratie wordt aangevraagd.
Internationale Registratie; voor verschillende landen kan de merkregistratie via één instantie [WIPO] verlopen. Landen als de VS, China en de EU zijn hierbij aangesloten. De aanvraag wordt ingediend bij het WIPO en daarna valt het uiteen in merkaanvragen voor de landen die bij de aanvraag worden gekozen.
Het kiezen van de landen waar bescherming wordt gevraagd is dus afhankelijk van de landen waar het merk gebruikt gaat worden.

Verplichtingen van de merkhouder
Een merk moet binnen vijf jaar na registratie ook daadwerkelijk op normale wijze worden gebruikt. Een merk kan dus ook worden geregistreerd voor een land waar het in de toekomst mogelijk gebruikt gaat worden. Voor een gemeenschapsmerk geldt dat het binnen vijf jaar in tenminste drie landen van de Europese Unie gebruikt moet worden.
De merkhouder is ook verplicht om het bureau waar het merk is geregistreerd [BBIE, OHIM, etc.] te betalen voor de registratie. Die kosten moeten vooraf betaald worden. Een merkregistratie geldt voor bepaalde tijd [10 jaar]. Daarna kan de registratie worden verlengd.

Wat zijn de eisen voor een merkregistratie
De instantie die een aanvraag voor een merkregistratie beoordeelt, moet toetsen of een woord/log aan basiscriteria voldoet. Indien dat niet het geval is dan wordt een aanvraag afgewezen. De belangrijkste redenen voor afwijzing zijn:
Het woord is beschrijvend. Dit is de meest voorkomende reden van weigering. Een woord is beschrijvend wanneer het bijvoorbeeld het product of de dienst waarvoor het is aangevraagd, of kenmerken daarvan, beschrijft.
Bijvoorbeeld ‘biomild’ voor biologische yoghurt met een milde smaak of ‘babydry’ voor babyluiers.
Het woord mist onderscheidend vermogen. Wanneer bijvoorbeeld een woord/woorden niet in staat zijn om producten/diensten te kunnen onderscheiden, dan kan ook dat geen merk zijn.
Bijvoorbeeld het woord LIMO voor limonadesiroop.
Het woord / logo is misleidend. Wanneer bijvoorbeeld bescherming wordt gevraagd van een logo met daarin een afbeelding die consumenten kan misleiden over de producten / diensten die onder het merk aangeboden gaan worden, dan is het aangevraagde merk misleidend.
Indien een aanvraag wordt geweigerd dan worden de kosten / taxe die inmiddels zijn betaald, niet terugbetaald.

Vast tarief voor merkregistratie
Wij verrichten de registratiewerkzaamheden op basis van een vast bedrag. Dit bedrag vindt u in onze tarievenlijst

Wat doen we daarvoor:

 • formuleren klassen waarvoor merkregistratie wordt verzocht
 • indienen verzoek om registratie
 • communicatie met instantie, bv om vragen over classificatie te beantwoorden
 • communicatie met cliënt over registratie procedure

Wat doen we niet:

 • een onderzoek naar mogelijk conflict met bestaande registraties / gepubliceerde aanvragen voor registratie; kan wel maar dat is meerwerk.
 • reageren op / beroep tegen een (voorlopige) afwijzing, bv omdat het woord waarvoor merkregistratie wordt verzocht beschrijvend zou zijn en om die reden niet ingeschreven zou kunnen worden; kan wel maar die werkzaamheden worden op basis van een uurtarief van € 250, = ex btw in rekening gebracht.
 • reageren op een ingediend oppositie (bezwaar) door een bestaande merkhouder; kan wel maar die werkzaamheden worden op basis van een uurtarief van € 250, = ex btw in rekening gebracht.
 • in de gaten houden of er later aanvragen voor merkregistratie worden ingediend die strijdig kunnen zijn met uw merkregistratie; wij kunnen wel zorgen dat u een abonnement krijgt voor een dergelijke attenderingsdienst./li>

Aanvullende diensten

 • Onderzoek naar eerdere identieke en/of overeenstemmende merkregistraties. Een dergelijk onderzoek kan voorafgaan aan een verzoek om merkregistratie. Op die manier kunt u beter inschatten of u met een merkregistratie inbreuk maakt op rechten van eerdere merkregistraties. Op basis van dat onderzoeksrapport kunnen wij u een advies geven over het woord/logo dat u als merk wilt registreren. Deze advieswerkzaamheden verrichten wij op basis van een uurtarief van € 250,= ex btw. Er zijn twee soorten onderzoeken:
  a. beperkt onderzoek; hierbij wordt onderzocht of er al identieke merken zijn geregistreerd.
  b. uitgebreid onderzoek; hierbij wordt onderzoek of er al identieke of overeenstemmende merken zijn geregistreerd. Overeenstemmende merken zijn merken die veel lijken op het woord/logo dat u wilt registreren.
 • Oppositie; wij kunnen voor u verweer voeren tegen de oppositie die door een bestaande merkhouder is ingediend. Wij kunnen ook een oppositie instellen tegen een later verzoek om een merkregistratie indien dat merk zou leiden tot verwarring met uw merkregistratie. Een oppositie kan tot drie maanden na de publicatie van een aanvraag voor een merkregistratie worden ingediend.
 • Exploitatie van een merk; U kunt een merk exploiteren door bijvoorbeeld aan een ander een recht te verlenen om dat merk te gebruiken. De rechten en verplichtingen van de merkhouder en de ander worden vastgelegd in een licentie-overeenkomst.
 • Optreden tegen inbreuk door derden; wanneer derden inbreuk maken op uw merkrecht dan kunnen wij daartegen optreden voor u. Op grond van de wet geldt dat de kosten voor het handhaven van een merkrecht verhaald kunnen worden op de inbreukmaker. Een rechter kan een inbreukmaker veroordelen om die kosten te betalen. Naast de schade die u geleden heeft door de inbreuk op uw merkrecht.
 • Internationale registratie; wanneer u een merk wilt registreren in landen buiten de Europese Unie dan maken wij voor de registratie gebruik van merkengemachtigden in dat betreffende land. Voordat de werkzaamheden worden verricht vragen wij een offerte van de merkengemachtigde zodat u vooraf weet wat de kosten van de registratie in dat betreffende land zullen zijn.