Merkinbreuk door fulfilment diensten

19 mei 2020

Online platforms waar consumenten producten kunnen kopen zijn in opkomst. Vaak heeft de beheerder van zo’n platform contracten afgesloten met verschillende verkopers, die hun producten op het platform aanbieden. De beheerder verleent daarbij fulfilment diensten. De producten van verkopers worden door de beheerder opgeslagen en verzonden naar de consument. Zonder dat de beheerder dit beseft, kunnen dit producten zijn die inbreuk maken op de merkenrechten van een ander. Ook Amazon heeft dit ondervonden. Recent is Amazon aangesproken voor het plegen van merkinbreuk door de fulfilment diensten die zij verleent.

Wanneer je als fulfilment dienstverlener zelf aansprakelijk kunt zijn voor merkinbreuken lees je hierna.

CASUS AMAZON

Amazon slaat producten van verkopers op en verzendt die vervolgens direct naar de klanten. Amazon verricht dus fulfilment diensten. Zij neemt de logistiek van verkopers uit handen. Bol.com en andere online platforms doen hetzelfde.

In dit geval had Amazon parfum van een verkoper opgeslagen in haar depot. De parfum maakte inbreuk op de merkenrechten van een andere partij. Die partij had geen toestemming gegeven voor de verkoop. Amazon was hier niet van op de hoogte.

Niet alleen de verkoper, maar óók Amazon wordt aansprakelijk gehouden voor de merkinbreuk die is gepleegd. Wat vond het Europese Hof hiervan?

UITGANGSPUNT

 Uitgangspunt van de wet is dat de merkhouder het recht heeft om iedere derde te verbieden het merk in het economische verkeer te gebruiken, zonder zijn toestemming. Met de nadruk op gebruiken. Daar moet dus wel sprake van zijn.

De wet bevat geen limitatieve opsomming van wat onder gebruik valt. We weten wel dat het volgende in ieder geval onder het gebruiken van een merk valt:

 • Het aanbieden;
 • in de handel brengen, en;
 • het voor de handel in voorraad hebben van producten met het merk.

De vraag rijst of enkel het opslaan van producten, en de producten vervoeren naar consumenten, valt onder het gebruiken van een merk. Want dan is er alleen sprake van opslag, zonder het oogmerk de producten te verkopen. De partij die het oogmerk heeft het product te verhandelen is in deze namelijk de verkoper, niet Amazon.

ALLEEN OPSLAG

Volgens het Hof moet Amazon het merk op zijn minst voor eigen commerciële communicatie gebruiken, wil zij zelfstandig aansprakelijk zijn voor de merkinbreuk. Anders is er geen sprake van gebruik van het merk door Amazon. Alleen de verkoper gebruikt in dat geval het merk.

Het Hof heeft gekeken naar het platform van Amazon. Amazon verkoopt de parfum (in dit geval) niet zelf. Het merk wordt dus niet gebruikt voor de commerciële communicatie van Amazon. Amazon beperkt zich tot bemiddelingsdiensten. Amazon stelt alleen technische middelen aan verkopers ter beschikking, namelijk het opslaan en verzenden van producten.

Oftewel in de woorden van het Hof:

“Dat iemand zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken, en daarvoor wordt vergoed, betekent immers niet dat degene die deze dienst verleent, zelf het teken gebruikt.

Kortom: de depothouder die enkel producten opslaat, maakt geen gebruik van het merk. En dus is er geen sprake van merkinbreuk door de beheerder van het online platform.

DEUR OP EEN KIER GELATEN

Toch laat het Hof de deur op een kier om in de toekomst te kunnen oordelen dat online platforms het merk wel zelf gebruiken. En dus aansprakelijk zijn voor een merkinbreuk.

Het Hof volgt de conclusie van de Advocaat-Generaal. In zijn conclusie overweegt de A-G dat gekeken moet worden naar de actieve handeling van Amazon. In dit specifieke geval was er geen sprake van een actieve handeling. Amazon was slechts de bezitter van producten die in haar opslag lagen. Maar dat hoeft niet in alle gevallen zo te zijn.

Er zijn (minstens) twee situaties te bedenken waarin Amazon een actievere rol zou spelen.

Ten eerste is het niet ondenkbaar dat Amazon actiever betrokken is bij de distributie van producten. Bijvoorbeeld in het kader van haar programma Amazon Logistics. Het is mogelijk dat Amazon hierdoor zelf ook het oogmerk krijgt de producten aan te bieden of in de handel te brengen. Bijvoorbeeld doordat Amazon een percentage van de opbrengst van de producten ontvangt. In dat geval is Amazon niet meer de fulfilment dienstverlener die de producten alleen opslaat.

Ten tweede kan ik me voorstellen dat Amazon wel op de hoogte is van het inbreukmakende karakter van de producten die in haar depot liggen. Of dat er aanwijzingen zijn die daarop duiden. In dat geval is Amazon niet langer de onschuldige bijstander. Het is in de lijn van de huidige jurisprudentie om aan te nemen dat Amazon in dat geval ook aansprakelijk is voor de merkinbreuk. In de jurisprudentie is immers al bepaald dat beheerders van online platforms de nodige maatregelen moeten treffen om inbreuken te voorkomen en te ontdekken.

Oftewel: de deur staat op een kier.

Conclusie

Beheerders van online platforms zijn niet aansprakelijk voor de merkinbreuk indien zij de betreffende producten alleen opslaan voor verkopers. In dat geval gebruiken zij het merk niet zelf. Zij verlenen alleen een fulfilment dienst. Toch staat de deur naar mijn mening op een kier. Er zijn gevallen te bedenken waarin online platforms een actievere rol spelen, en dus zelfstandig aansprakelijk zijn.

Meer weten over merkinbreuken of de aansprakelijkheid van fulfilment dienstverleners? Neem dan vrijblijvend contact op met Anique van de Kerkhof.

Anique van de Kerkhof

BG.legal

  Nike vecht het merk ‘MAX 1’ van Mavic aan
  Lees meer
  Bescherming van slogans
  Lees meer
  Merkinbreuk en misleidende/ongeoorloofde reclame
  Lees meer
  Een geluidsfragment als merk registreren: kan dat?
  Lees meer
  Kortingsactie merk- en modelregistratie 2023
  Lees meer
  Tegenslag voor Rolex
  Lees meer
  Een kwestie over schoenen: namaak Louboutin advertenties op Amazon
  Lees meer
  Een portret als merk
  Lees meer
  Nietigverklaring van een merk
  Lees meer
  De bescherming van kleurmerken en het relevante publiek
  Lees meer
  Product design als merk, eerder uitzondering dan regel
  Lees meer
  Doorverkoop van Formule 1-tickets wordt niet verboden
  Lees meer
  Concurrentie op Bol.com: EAN-nummers en merkinbreuken
  Lees meer
  Gebruik van TM, ® en © tekens
  Lees meer
  Mag een ander jouw merk als domeinnaam gebruiken?
  Lees meer
  De overwinningspose als merk
  Lees meer
  Wat is trademark squatting?
  Lees meer
  Merkhouder aansprakelijk voor schade ook wanneer hij niet betrokken is bij productie van het product
  Lees meer
  Nietigverklaring modelaanvraag, wat nu?
  Lees meer
  Het belang van merkbewaking
  Lees meer
  Het belang van een merkonderzoek
  Lees meer
  Wat is het verschil tussen een merk en een handelsnaam?
  Lees meer
  Merkbewaking
  Lees meer
  Uitgebreid Merkonderzoek
  Lees meer
  Modelregistratie
  Lees meer
  Merkregistratie
  Lees meer
  Belang van een modelregistratie
  Lees meer
  Modelrecht op friet
  Lees meer
  Bescherming merken in de virtuele wereld
  Lees meer
  Wanneer is de aanvraag van een merkregistratie te kwader trouw?
  Lees meer
  Korting advocaatkosten voor MKB-ondernemers bij juridisch advies in 2022
  Lees meer
  Model moet nieuw zijn bij aanvraag modelregistratie
  Lees meer
  Fake factuur na een merk- of modelregistratie, pas op!
  Lees meer
  Merken op verzenddozen: mag dat wel?
  Lees meer
  Kortingsperiode op merk- en modelregistraties verlengd
  Lees meer
  Wapenen tegen copycats? Registreer je merk!
  Lees meer
  Online oplichting en zakelijke identiteitsfraude: wat te doen?
  Lees meer
  Merk in kunstwerk mag, kunstwerk in product niet
  Lees meer
  EK-gekte losgebarsten: KNVB vs. Jumbo
  Lees meer
  Jouw eigen gezicht als merkregistratie: kan dat?
  Lees meer
  Misleidende duurzaamheidsclaims in de modebranche: Waar moet ik op letten?
  Lees meer
  Korting voor model- en merkregistraties - aanvraagperiode 1 tot 31 mei
  Lees meer
  Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
  Lees meer
  Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
  Lees meer
  Wilt u weten of uw merk nog vrij is?
  Lees meer
  Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
  Lees meer
  Modelrecht en auteursrecht op inwerpzuil
  Lees meer
  Merkonderzoek: Hoe voorkom je merkinbreuk?
  Lees meer
  Doorhaling van een merkregistratie
  Lees meer
  Een webshop: mag alles zomaar of gelden er regels?
  Lees meer
  Een merk moet ook daadwerkelijk gebruikt worden
  Lees meer
  Stijl of trend: auteursrechtelijke bescherming?
  Lees meer
  Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?
  Lees meer
  RAINS vs. Zara: geen auteursrecht, wel slaafse nabootsing
  Lees meer
  Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
  Lees meer
  Wanneer is er sprake van merkinbreuk?
  Lees meer
  Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
  Lees meer
  Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
  Lees meer
  Modelrecht op meubels: inbreuk of niet?
  Lees meer
  Merken en modellen
  Lees meer
  Slaafse nabootsing
  Lees meer
  Merkinschrijving Balmain faalt
  Lees meer
  Fashion & Design
  Lees meer
  Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
  Lees meer
  De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
  Lees meer
  Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
  Lees meer
  Bescherming winkelinterieur
  Lees meer
  Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
  Lees meer
  Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
  Lees meer
  Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
  Lees meer
  Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
  Lees meer
  Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
  Lees meer
  Inbreuk op merken in de beauty branche
  Lees meer
  Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
  Lees meer
  Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
  Lees meer