Echtscheiding op eenzijdig verzoek

Wat kost uw echtscheiding?
Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen en heeft u geen kinderen? € 3.950,=* inclusief btw en inclusief griffierecht van € 291,= per persoon [tarieven 2018]. De eerste helft van dit bedrag dus een bedrag van € 1.975,=, dient u vooraf te betalen. Het tweede deel dient u te betalen zodra de zittingsdatum bekend is of als het concept-convenant gemaakt is. De benodigde uittreksels kunt u zelf opvragen bij de betreffende Gemeente. Als wij de uittreksels voor u opvragen, brengen wij de kosten hiervan [extra] bij u in rekening.

Indien u van plan bent om te scheiden en het niet lukt om dit samen met uw partner te regelen, is het pakket “Echtscheiding op eenzijdig verzoek” mogelijk voor u geschikt.

Om alimentatieberekeningen voor u te kunnen maken, hebben wij financiële gegevens van u en uw ex-partner nodig. U ontvangt van ons een lijst, waarop de benodigde gegevens vermeld staan. Zodra wij het formulier met alle gevraagde financiële stukken van u hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op als dit nodig is. Verder maken wij een berekening, waarbij wij uitgaan van de door u aangeleverde financiële gegevens.

Verder hebben wij een volledig overzicht nodig van de bezittingen/vermogensbestanddelen en van de schulden. U ontvangt van ons een formulier dat u in dient te vullen en dat samen met de bewijsstukken van dat wat is ingevuld aan ons terugstuurt.

Voorlopige voorziening:
Als het noodzakelijk is dat er op korte termijn een regeling moet worden getroffen en/of duidelijkheid moet komen over bepaalde zaken, kan een spoedprocedure de oplossing zijn. Dit is een voorlopige voorzieningenprocedure, waarbij de rechter een spoedregeling treft voor een beperkte periode. Deze extra procedure bieden wij u aan voor een [extra] vast bedrag van € 1.000,= inclusief btw en inclusief griffierecht.

Welke werkzaamheden vallen onder dit aanbod?

 • een behoefteberekening;
 • een draagkrachtberekening;
 • een bespreking met uw advocaat**;
 • een verzoekschrift;
 • indien nodig een reactie op het verweerschrift, eventueel door middel van het indienen van extra stukken;
 • zitting bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch of Breda of, indien onderling overeenstemming bereikt is, het opstellen van een convenant;
 • inschrijving echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

Indien de zitting niet plaatsvindt bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch of Breda, maar bij een andere rechtbank, wordt er een meerprijs in rekening gebracht. Hetzelfde geldt als er meerdere zittingen nodig zijn. Wij bespreken dit met u en vervolgens maken wij een inschatting van deze kosten.

*bij samengestelde gezinnen geldt mogelijk een ander tarief.
**indien er meer besprekingen nodig/gewenst zijn dan hierboven vermeld, overleggen wij met u over de extra kosten. Uiteraard kijken wij kritisch naar de noodzaak van de extra gesprekken.
Hetzelfde geldt als er meerdere berekeningen of andere werkzaamheden noodzakelijk zijn.

  Onze specialisten

  Kim Albert
  Jos van der Wijst
  Marc Heuvelmans
  Liedeke Floris
  Daan Schalken
  Edith de Koning-Witte
  Dirk School
  Lisan Vermeer
  Rutger Boogers
  Rik Wevers
  Michael de Marco
  Tom Oerlemans
  Robin Verhoef
  Hester van den Broek
  Miriam van Ruijven
  Marlies Hol
  Stan Elsendoorn
  Britt van den Branden
  Mustafa Kahya
  Frederick Droppert
  Remco de Jong
  Hub Dohmen
  Yvonne Vetjens
  Karlijn van der Meule
  Jody Esveldt
  Robbert van de Ven
  Robin de Hoon
  Nieuwe medewerker