Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek

Kosten:
Gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in geval van gemeenschap van goederen en geen kinderen: € 1.999,= inclusief btw en inclusief griffierecht van in totaal € 291,= [tarieven 2018]. De eerste helft van dit bedrag, dus een bedrag van € 999,50, dient u vooraf te betalen. Het tweede deel dient u te betalen voordat de advocaat het echtscheidingsconvenant op gaat stellen. De benodigde uittreksels kunt u zelf opvragen bij de betreffende gemeente. Als wij de uittreksels voor u opvragen, brengen wij de kosten hiervan [extra] bij u in rekening.

Als u het in grote lijnen eens bent met elkaar over de afwikkeling van de echtscheiding kunt u kiezen voor de module “Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek”.

Om alimentatieberekeningen voor u te kunnen maken, hebben wij financiële gegevens van u beiden nodig. U ontvangt van ons een lijst, waarop de benodigde gegevens vermeld staan. Zodra wij het formulier met alle gevraagde financiële stukken van u hebben ontvangen, nemen wij [telefonisch] contact met u op als dit nodig is. Verder maken wij een berekening, waarbij wij uitgaan van de door u aangeleverde financiële gegevens.

Verder hebben wij een volledig overzicht nodig van de bezittingen/vermogensbestanddelen en van de schulden. U ontvangt van ons een formulier dat ieder van u in dient te vullen en dat u samen met de bewijsstukken van dat wat is ingevuld aan ons terugstuurt.

Welke werkzaamheden vallen onder dit aanbod?*

 • een behoefteberekening;
 • een draagkrachtberekening;
 • twee gezamenlijke besprekingen van u beiden met uw advocaat;
 • een echtscheidingsconvenant;
 • een gemeenschappelijk verzoekschrift;
 • inschrijving echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

*Indien er meer besprekingen nodig/gewenst zijn dan zoals bovenstaand vermeld, dan overleggen wij met u over de extra kosten. Hetzelfde geldt als er meerdere berekeningen of andere werkzaamheden noodzakelijk zijn.

  Onze specialisten

  Kim Albert
  Jos van der Wijst
  Marc Heuvelmans
  Liedeke Floris
  Daan Schalken
  Edith de Koning-Witte
  Dirk School
  Lisan Vermeer
  Rutger Boogers
  Rik Wevers
  Michael de Marco
  Tom Oerlemans
  Robin Verhoef
  Hester van den Broek
  Miriam van Ruijven
  Marlies Hol
  Stan Elsendoorn
  Britt van den Branden
  Mustafa Kahya
  Frederick Droppert
  Remco de Jong
  Hub Dohmen
  Yvonne Vetjens
  Karlijn van der Meule
  Jody Esveldt
  Robbert van de Ven
  Robin de Hoon