Mediation

Kosten:
€ 3.990,=* inclusief btw en inclusief griffierecht van € 291,= in totaal [tarieven 2018]. De benodigde uittreksels kunt u zelf opvragen bij de betreffende gemeente. Als wij de uittreksels opvragen, brengen wij de kosten hiervan  [extra] bij u in rekening.

De eerste helft van dit bedrag van € 3.990,=, dus een bedrag van € 1.995,=, dient u vooraf te betalen. Het tweede deel dient u te betalen zodra de mediator het echtscheidingsconvenant op gaat stellen.

Wilt u samen scheiden, maar zit u nog niet samen op een lijn? Bent u het bijvoorbeeld nog niet eens over de scheiding zelf of over de gevolgen van de scheiding? Onze vFAS-mediators kunnen u beiden daarbij begeleiden, zodat u gezamenlijk tot een oplossing komt. Er vindt een intakegesprek van maximaal 1,5 uur plaats, waarna er nog twee gesprekken volgen en tenslotte vindt er een eindgesprek plaats waarin u beiden een echtscheidingsconvenant ondertekent dat vervolgens met een echtscheidingsverzoek naar de rechtbank wordt gestuurd.

Lukt het niet om binnen het hierboven genoemde aantal gesprekken overeenstemming te bereiken over uw echtscheiding en de gevolgen daarvan, dan overleggen wij met u over de kosten van de extra gesprekken die er buiten vallen. Uiteraard kijken we kritisch naar de noodzaak van de extra gesprekken. Hetzelfde geldt als er meerdere berekeningen of andere werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Om alimentatieberekeningen voor u te kunnen maken, hebben wij financiële gegevens van u beiden nodig. U ontvangt van ons een lijst, waarop de benodigde gegevens vermeld staan. Zodra wij  het formulier met alle gevraagde financiële stukken van u hebben ontvangen, nemen wij  telefonisch contact met u op, indien dit nodig is. Voorts maken wij een berekening, waarbij wij uitgaan van de door u aangeleverde financiële gegevens.

Verder hebben wij een volledig overzicht nodig van de bezittingen/vermogensbestanddelen en van de schulden. U ontvangt van ons een formulier dat ieder van u in dient te vullen en dat u samen met de bewijsstukken van dat wat is ingevuld aan ons terugstuurt.

Welke werkzaamheden vallen onder dit aanbod?

 • een intakegesprek van 1,5 uur;
 • twee mediationgesprekken met uw advocaat-mediator;
 • een eindgesprek met uw advocaat-mediator ;
 • korte verslagen van de gesprekken;
 • een behoefteberekening;
 • een draagkrachtberekening;
 • een echtscheidingsconvenant;
 • een ouderschapsplan [indien nodig];
 • een gemeenschappelijk verzoekschrift;
 • inschrijving echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

*bij samengestelde gezinnen geldt mogelijk een ander tarief.

  Onze specialisten

  Kim Albert
  Jos van der Wijst
  Marc Heuvelmans
  Liedeke Floris
  Daan Schalken
  Edith de Koning-Witte
  Dirk School
  Lisan Vermeer
  Rutger Boogers
  Rik Wevers
  Michael de Marco
  Tom Oerlemans
  Robin Verhoef
  Frédérique Kuiper
  Hester van den Broek
  Miriam van Ruijven
  Marlies Hol
  Karlijn van der Meule
  Stan Elsendoorn
  Britt van den Branden
  Hilde van Stekelenburg
  Mustafa Kahya
  Frederick Droppert
  Remco de Jong