Beëindiging samenleving

Kosten:
1. Gemeenschappelijk verzoek voor niet gehuwden zonder kinderen € 1.999,=
2. Gemeenschappelijk verzoek voor niet gehuwden met kinderen  € 2.500,=*
3. Gemeenschappelijk verzoek voor niet gehuwden met samenlevingsovereenkomst én met kinderen € 3.250,=*
 

Als u niet getrouwd bent maar samenleeft met of zonder samenlevingscontract, kunnen wij u een vaste prijs aanbieden als u het in grote lijnen eens bent met elkaar over de afwikkeling van de samenleving.

Hieronder valt:

 • een behoefteberekening;
 • een draagkrachtberekening;
 • twee gezamenlijke besprekingen van u beiden met uw advocaat;
 • een convenant;
 • een ouderschapsplan [indien nodig].

Indien er meer besprekingen nodig/gewenst zijn dan hierboven vermeld, overleggen wij met u over de extra kosten. Uiteraard kijken we kritisch naar de noodzaak van de extra gesprekken. Hetzelfde geldt als er meerdere berekeningen of andere werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Afzonderlijk vaststellen kinderalimentatie, apart verzoek rechtbank:
€ 1.250,=*
inclusief btw en inclusief griffierecht van € 291,= [tarieven 2018], vooraf te betalen. De benodigde uittreksels kunt u zelf opvragen bij de betreffende gemeente. Als wij de uittreksels voor u opvragen, brengen wij de kosten hiervan [extra] bij u in rekening.

*bij samengestelde gezinnen geldt mogelijk een ander tarief.

  Onze specialisten

  Kim Albert
  Jos van der Wijst
  Marc Heuvelmans
  Liedeke Floris
  Daan Schalken
  Edith de Koning-Witte
  Dirk School
  Lisan Vermeer
  Rutger Boogers
  Rik Wevers
  Michael de Marco
  Tom Oerlemans
  Robin Verhoef
  Hester van den Broek
  Miriam van Ruijven
  Marlies Hol
  Stan Elsendoorn
  Britt van den Branden
  Mustafa Kahya
  Frederick Droppert
  Remco de Jong
  Hub Dohmen
  Yvonne Vetjens
  Karlijn van der Meule
  Jody Esveldt
  Robbert van de Ven
  Robin de Hoon
  Nieuwe medewerker