Nieuw ROZ-model huurovereenkomst kantoren en andere bedrijfsruimten

18 feb 2015

Zoals wellicht bekend publiceert de Raad voor Onroerende Zaken op haar website www.roz.nl modelhuurovereenkomsten voor de huur van woningen, middenstandsbedrijfsruimten en kantoren en overige bedrijfsruimten. Op 18 februari 2015 publiceerde de Raad voor Onroerende Zaken een vernieuwd ROZ-model huurcontract voor kantoren en andere bedrijfsruimten ex artikel 7:230a B.W. Dit nieuwe model is te vinden via deze link.

Vastgoed Management Nederland [VGM NL] is tevreden over het nieuwe model en vindt dat er een evenwichtiger verhouding is ontstaan tussen verhuurders- en huurderbelangen. De huurdersorganisaties menen echter dat het vernieuwde model – nog steeds – ernstig verhuurdersvriendelijk is geredigeerd. Huurders moeten nog steeds opletten als zij door een verhuurder een huurovereenkomst op basis van het ROZ-model en – misschien nog wel belangrijker – de daarbij behorende algemene bepalingen voorgelegd krijgen. Uitgangspunt blijft wat mij betreft; ROZ-modellen zijn in beginsel verhuurdersvriendelijk.

BG.legal