NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier

20 apr 2020

NL digital, de vereniging van IT leveranciers, heeft de algemene voorwaarden aangepast. Aanleiding hiervoor was de wijziging van de naam van de vereniging (voorheen Nederland ICT). De NL digital voorwaarden zijn de opvolger van de Nederland ICT voorwaarden, de FENIT voorwaarden en de COSSO voorwaarden.

Belangrijkste wijzigingen

In dit blog bespreek ik een aantal van de wijzigingen ten opzichte van de Nederland ICT voorwaarden.

 • nieuw hoofdstuk met de standaard juridische bepalingen uit een verwerkersovereenkomst. Dit is handig. In de verwerkersovereenkomst hoeven dan alleen nog de klant-specifieke variabelen worden opgenomen.
 • het verbod op overname van personeel is niet langer opgenomen. Dit in verband met mededingingsrechtelijke bezwaren (ACM rapport 2019: leidraad samenwerking concurrenten)
 • de bepalingen over beveiliging en beveiligingsmaatregelen zijn uitgebreid. De IT leverancier krijgt hier een nadrukkelijkere rol.
 • bij overmacht is cybercrime en cybervandalisme toegevoegd. Ziekte en pandemieën zijn (nog) niet toegevoegd.
 • de bepalingen over SaaS (software-as-a-service) zijn aangepast en uitgebreid. Duidelijker is toegelicht wie verantwoordelijk is voor inrichting van de SaaS dienst, wanneer de dienstverlening aanvangt en wat in de prijs is inbegrepen (en wat niet).
 • er is een uitgebreider artikel opgenomen over Agile.
Kritische noot

Ook deze voorwaarden zijn in het voordeel van de IT leverancier gemaakt. Op een aantal onderdelen kan (en zal) dat tot discussie met klanten leiden (of zou het moeten leiden).

Bijvoorbeeld:

 • verwerker in het kader van de AVG: veel verantwoordelijkheid wordt bij de klant gelegd. Het is de vraag of dit niet voorbij gaat aan de zorgplicht van de IT leverancier.
 • de klant heeft een wettelijk (AVG) recht op een audit; in deze voorwaarden probeert de IT leverancier de klant eerst met andere middelen te overtuigen dat aan voorwaarden is voldaan.
 • verbod overname personeel mag niet in branchevoorwaarden. In individuele gevallen zou het mogelijk nog wel kunnen.
 • in het kader van de beveiligingsmaatregelen wordt de eindverantwoordelijkheid weer bij de klant gelegd. Ook hier geldt dat de zorgplicht van de IT leverancier een vergaande waarschuwingsplicht kan opleveren.
 • De aansprakelijkheid van de IT leverancier is beperkt tot € 500.000,=. Dit kan onvoldoende zijn om de daadwerkelijke schade te dekken.
Wat kunnen wij voor u doen?
 • wij treden zowel op voor IT leveranciers die deze voorwaarden (willen gaan) gebruiken als voor klanten.
 • Wij adviseren over hoe om te gaan met deze NL digital voorwaarden. Soms nemen we in de hoofdovereenkomst bepalingen op waarbij wordt afgeweken van de NL digital voorwaarden.
 • het gaan werken met nieuwe algemene voorwaarden moet goed worden voorbereid en ingezet. Anders kan onduidelijkheid ontstaan. Dat kan tot ongelukken leiden. Wij adviseren u over de route voor het gaan werken met nieuwe algemene voorwaarden.

Voor meer informatie neem contact op met Jos van der Wijst.

Gratis whitepaper: uitgebreide analyse

Een uitgebreidere analyse (met kritische noten en suggesties) van de nieuwe NL Digital voorwaarden is verkrijgbaar door het invullen van het onderstaande formulier. Wij zenden u de analyse dan vrijblijvend toe.

Contact

Algoritme als een Dienst
Lees meer
Van wie is het model?
Lees meer
Beperkingen in licentieovereenkomst door mededingingsrecht
Lees meer
Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
Lees meer
Wees de copycats voor!
Lees meer
Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
Lees meer
Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
Lees meer
Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
Lees meer
Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?
Lees meer
Wanneer heeft een IT leverancier aan zijn inspanningsverplichting voldaan?
Lees meer
Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
Lees meer
Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
Lees meer
Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
Lees meer
Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
Lees meer
Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
Lees meer
BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
Lees meer
Voor wiens rekening komt trage werking softwaresysteem; klant of leverancier?
Lees meer
Software / data overeenkomsten
Lees meer
NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
Lees meer
Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
Lees meer
Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
Lees meer
Nakoming verplichtingen uit een pilotcontract software
Lees meer
Nieuwsbrief Tech - meld je aan
Lees meer
Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
Lees meer
De roep om het vrijgeven van voertuigdata
Lees meer
Domeinnamen
Lees meer
Voorbeeld tijdelijke licentie voor productie hulpmiddelen tijdens Corona crisis
Lees meer
Slaafse nabootsing
Lees meer
Nieuwsbrief BG Tech: de uitdagingen voor IP en Technologie & gratis webinar corona
Lees meer
Tekort materialen corona bestrijding. Is 3D printing of dwanglicentie oplossing?
Lees meer
Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
Lees meer
Wie heeft recht op de domeinnaam?
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
Lees meer
Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
Lees meer
Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
Lees meer
Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
Lees meer
Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
Lees meer
Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
Lees meer
Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
Lees meer
Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
Lees meer
Auteursrecht op website(teksten)
Lees meer
Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
Lees meer
Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
Lees meer
Doordacht samenwerken geeft meer macht
Lees meer
Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
Lees meer
Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
Lees meer
Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
Lees meer
Inbreuk op merken in de beauty branche
Lees meer
Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
Lees meer
Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
Lees meer
IT-recht
Lees meer
BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
Lees meer
Uitleg begrip operationeel in ICT-aanbesteding
Lees meer
BG.tech
Lees meer