Ondernemen in de nieuwe realiteit

25 mrt 2014

Seminar bij Bogaerts & Groenen advocaten op 19 maart 2014

Ondernemers die de afgelopen jaren in zwaar weer terecht gekomen zijn, hebben zich niet alleen gevoeld. Het was hard werken in de crisis en veel ondernemers hebben het niet gehaald. Het aantal faillissementen is dan ook schrikbarend toegenomen, in 2013 zelfs tot 12.800. In het eerste kwartaal van 2014 tekent zich een daling af en die wordt door veel trendwatchers gezien als een nieuwe lente, de start van een nieuw tijdperk of, zoals dat na de transitie wel genoemd wordt, “de nieuwe realiteit”.

Afbeelding

In die nieuwe realiteit moeten ondernemers die hun bedrijf door de wilde jaren heen hebben geloodst, zich voorbereiden op een nieuwe manier van werken. Dat vergt een nieuwe kijk op zaken doen, te beginnen met het beheren van debiteuren. Als iets duidelijk geworden is in de crisis, dan is het wel het belang van geld in een onderneming. Alleen degenen die over voldoende geld konden beschikken, hebben overleefd. Of dat nou kwam van aandeelhouders, banken of uit eigen debiteuren, geld geeft lucht, zoveel is wel duidelijk geworden.

Het seminar “ondernemen in de nieuwe realiteit” dat gehouden werd bij Bogaerts & Groenen op 19 maart 2014, ging daarover. Marc Heuvelmans onderhield de deelnemers met een onderwerp over debiteurenbeheer, Lisan Vermeer over kredietopzegging door banken en Daan Schalken over het faillissement en de pre-pack. Uit de vele vragen en opmerkingen is wel gebleken dat dit onderwerp leeft bij ondernemers en maakt duidelijk dat de nieuwe realiteit ook een nieuwe manier van zaken doen vergt. We hebben met dit seminar een bijdrage kunnen leveren aan nieuwe bewustwording en de deelnemers hebben dit gewaardeerd met het rapportcijfer 9, zo bleek wel uit de evaluatie.

BG.legal