Ongeluk op een luchtkussen: is de organisatie aansprakelijk?

28 okt 2014

Een schoolfeest, sportevenement of familiedag, vaak worden er speciale sport- of speltoestellen gehuurd om het de kinderen naar de zin te maken. Voor de kinderen natuurlijk hartstikke leuk, maar soms loopt een dergelijke activiteit minder goed af. Onlangs werd de organisatie van een sportevenement aansprakelijk gesteld door de ouders van een kind dat als gevolg van een val op een luchtkussen letsel had opgelopen. De casus was als volgt.

Afbeelding

De casus
In juli 2012 had de jongen, die op dat moment elf jaar oud was, deelgenomen aan een georganiseerd sportevenement in de plaatselijk sporthal. De jongen heeft die dag gebruik gemaakt van de zogeheten Stormbaan Mega Balls, is ten val gekomen op de stormbaan en heeft daarbij letsel opgelopen aan zijn elleboog. De ouders van de jongen stellen vervolgens de organisatie aansprakelijk voor de schade die hun zoon heeft geleden. Zij verwijten de organisatie dat de stormbaan te gevaarlijk en dus ongeschikt was voor kinderen van elf jaar. Ook zou de organisatie niet voldoende veiligheidsmaatregelen hebben genomen.

Het oordeel van de rechter
De rechter overweegt op de eerste plaats dat de stormbaan een certificaat van goedkeuring heeft gekregen waardoor de baan aan de wettelijke vereisten voldeed. Ook mocht de organisatie waarde hechten aan het feit dat de fabrikant van de stormbaan had aangegeven dat de baan geschikt is voor kinderen vanaf zeven jaar. De rechter concludeert dat de baan in ieder geval niet te gevaarlijk of ongeschikt is voor kinderen van elf jaar. Tegelijkertijd is de rechter het eens met de ouders van het kind, die zich op het standpunt stellen dat een zekere vorm van toezicht en begeleiding noodzakelijk is voor een dergelijke stormbaan.

De vervolgvraag is dan ook of de organisatie voldoende en passende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om een ongeluk te voorkomen. Uit de feiten blijkt dat de organisatie die voorzorgsmaatregelen ook had genomen: een medewerker van de organisatie hield constant toezicht en er was telkens maar één kind tegelijkertijd op de stormbaan, de kinderen werd telkens verteld wat zij wel en niet mochten doen en tassen en brillen moesten kinderen aan het begin van de baan leggen. Aan het einde van de baan stond tevens een vrijwilliger om de kinderen op te vangen.

Conclusie
De rechter concludeert dan ook dat de organisatie voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen en om die reden niet aansprakelijk is. Een ongelukkige val waarbij de schade dus voor rekening van de ouders komt. Deze casus laat zien dat het zeker geen vanzelfsprekendheid is dat de organisatie van een dergelijk evenement zonder meer aansprakelijk is. De organisatie zal altijd verwijtbaar gehandeld moeten hebben.

Edith de Koning-Witte / Rutger Boogers

Dit artikel is gepubliceerd in "De Uitstraling" 25 oktober 2014

BG.legal