Ongeval in het buitenland

10 jul 2012

 

De vakantie staat voor de deur. Auto gepakt en op weg naar de vakantiebestemming. Helaas; ook dan is het mogelijk dat u betrokken raakt bij een ongeval.
Wat moet u doen?
 

Afbeelding

Welke wettelijke regeling is van toepassing in het buitenland?
In de regel is het recht van het land waar het ongeluk plaats vindt van toepassing. Een uitzondering hierop is slechts aan de orde als bijvoorbeeld twee Nederlandse auto’s op elkaar rijden. Dan is Nederlands recht van toepassing. Let wel; uiteraard blijven wel de verkeersregels van het land waar de aanrijding plaatsvond gelden. De afwikkeling van de schade vindt alleen naar Nederlands recht plaats.

Andere vergoedingssystemen
Het recht van het land waar het ongeval plaatsvond kan aanzienlijk verschillen van het recht van Nederland. Vaak zijn bijvoorbeeld de termijnen voor het indienen van een claim veel korter.
Ook kan het zijn dat u andere [lagere] vergoedingen ontvangt dan wanneer Nederlands recht van toepassing is. Bijvoorbeeld: als het ongeval in België plaatsvindt is Belgisch recht van toepassing. In België zijn vaste bedragen bepaald voor letselschade. Mogelijk dat u dus, in geval van letselschade, een lager bedrag ontvangt dan bij een ongeval in eigen land. Het is dus handig om voor uw reis uw verzekeraar te raadplegen voor een eventueel aanvullende verzekering.

Hoe te handelen bij een ongeval?
Net als in Nederland moet u nooit doorrijden na een ongeval. Ook in het buitenland is dit strafbaar. Zelfs na een lichte aanrijding moet u aangifte doen bij de politie.

Europees Schadeformulier
Neem vanuit Nederland een Europees schadeformulier mee. Dit formulier is in elke lidstaat identiek opgesteld zodat de eventuele taalproblemen tot een minimum worden beperkt. Vul dit samen met de wederpartij zo volledig mogelijk in. Dus ook kenteken, verzekeraar e.d. van de wederpartij. Controleer dit zo mogelijk met zijn/ haar groene kaart.
Een door beiden ondertekend schadeformulier kan de schadeafhandeling versnellen.
Maar onderteken het formulier alleen als de situatie volgens u goed op papier staat. Het schadeformulier is namelijk één van de bewijsmiddelen voor de toedracht van het ongeval.

Overige bewijsmiddelen
Maak foto’s van de betrokken voertuigen, maar ook van de weg, eventuele remsporen, brokstukken e.d. . Neem ook foto’s van de algehele verkeerssituatie zoals verkeersborden, verkeerstekens die ter plaatse zijn. Als u geen foto’s kunt nemen maak dan een situatieschets en neem ook de breedte van de weg op. Neem namen en adressen van getuigen op.

Laat u niet uit over de schuldvraag en zeg geen schadevergoeding toe. Uiteindelijk zal uw verzekeraar de situatie beoordelen en dus beslissen of u aansprakelijk bent. Als de politie een proces verbaal opmaakt vraag dan naar het nummer.

Onbekende of onverzekerde tegenpartij
Als de tegenpartij onbekend of niet verzekerd is, is het moeilijk om uw schade te verhalen. In Nederland hebben we dan het Waarborgfonds, die zowel materiële als letselschade uitkeert [onder bepaalde voorwaarden]. Op een enkel land na kent het buitenland een dergelijke uitgebreide regeling niet. Wel is het mogelijk om letselschade bij het Waarborgfonds in een EU land te claimen indien de tegenpartij onbekend is.

Afhandeling in Nederland

Aanrijding binnen de EU

De Europese richtlijn motorrijtuigverzekering bepaalt dat elke verzekeringsmaatschappij in de EU een vertegenwoordiger in een ander land moet aanwijzen. U kunt dus via deze vertegenwoordiger uw schade in Nederland en in de Nederlandse taal afwikkelen.
De vertegenwoordiger kunt u vinden op de website van het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars: www.wbf.nl. U schrijft deze aan en claimt uw schade. Uiteraard kunt u dit ook overlaten aan uw rechtsbijstandverzekeraar of advocaat. Zeker bij een ernstig ongeval met letsel is dit aan te raden.

Aanrijding buiten de EU
Er is geen vertegenwoordiger in Nederland. U moet de buitenlandse verzekeraar rechtstreeks aansprakelijk stellen. Afwikkeling zal helaas langer duren.

Meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij uw autoverzekeraar en/of reisverzekeraar en volg diens aanwijzingen op.

Hopelijk zal bovenstaande allemaal niet nodig zijn en kunt u van een rustige en ongevalvrije vakantie genieten.

Dit artikel is geplaatst in "De Uitstraling" d.d. 9 juli 2012