Ongevallen met de bus. Waar kunnen inzittenden hun schade verhalen?

12 mei 2014

Je bent als inzittende van een bus gewond geraakt door een ongeval. Wie betaalt je letselschade? Voor ongelukken in het openbaar vervoer, zoals in de tram, bus metro, trein, zijn speciale regels opgesteld. De schadevergoeding is echter beperkt.

Afbeelding

Veiligheid openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is over het algemeen veiliger voor de gebruikers ervan dan voor de andere weggebruikers. De Nederlandse overheid stimuleert al sinds dag en dauw het gebruik van openbaar vervoer als alternatief voor autogebruik. Aandacht voor de veiligheid zal dan ook hoog in het vaandel moeten staan.
Toch vinden er regelmatig ongevallen plaats. Dit varieert van het sterk remmen door een buschauffeur waarbij reizigers door de bus geslingerd kunnen worden en verwondingen oplopen. [Nog steeds hebben niet alle bussen veiligheidsgordels]. Echter ook grotere ongevallen vinden plaats, zoals een aanrijding met een ander voertuig of een eenzijdige aanrijding. Denk aan het treinongeval in Amsterdam in 2012 waarbij  meer dan 100 slachtoffers vielen. Dit jaar nog botsten in Rotterdam drie trams op elkaar waarbij eveneens gewonden vielen.

Aansprakelijkheid van de vervoerder

Op het moment dat je een kaartje koopt heb je een overeenkomst gesloten met de vervoerder. De vervoerder moet er dan voor zorgen dat hij jou veilig op de plaats van bestemming brengt. De vervoerder is dan ook aansprakelijk voor letselschade opgelopen tijdens de rit. Dit is wettelijk geregeld voor binnenlands openbaar vervoer. De letterlijke tekst is:
‘de vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan de reiziger is overkomen’.

Uitzondering: overmacht

Als de vervoerder aannemelijk kan maken dat er sprake is van overmacht is hij niet aansprakelijk. Er is geen sprake van overmacht als het vervoermiddel niet goed functioneerde of het materieel [bv spoor] niet functioneerde. Fouten van de bestuurder leveren ook geen overmacht op.
Alleen als de vervoerder kan aantonen dat het ongeval niet te voorkomen was geweest en dat ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen letsel niet voorkomen had kunnen worden is er sprake van overmacht.

Beperking aansprakelijkheid

Als de vervoerder bewijst dat er sprake is van eigen schuld bij de reiziger kan de aansprakelijkheid beperkt worden. Bijvoorbeeld als de reiziger de gordel niet heeft gedragen, terwijl deze wel aanwezig was.

Beperking schade-uitkering

Als de aansprakelijkheid van de vervoerder vast staat en de vervoerder zich dus niet kan beroepen op overmacht zal de vervoerder in beginsel alle schade van de slachtoffers moeten voldoen.
Echter er geldt een wettelijk maximum van € 137.000,00 per slachtoffer. Bij slachtoffers met ernstig letsel is de schade vele malen groter. Een schadevergoeding van € 137.000,00 is dan bij lange na niet toereikend. Slachtoffers met ernstig letsel, zoals hersenletsel, dwarslaesie e.d. krijgen dus niet hun volledige schade vergoed.

Dit maximum geldt niet als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de vervoerder en de wetenschap dat hieruit schade kan voortvloeien. Hiervan is niet snel sprake. Slechts in een enkel geval kan hier een beroep op worden gedaan.

Conclusie

Het is zeer van belang dat gekeken wordt naar optimale veiligheid van het openbaar vervoer. Sowieso vanuit het oogpunt om zoveel mogelijk ongelukken te voorkomen die letsel tot gevolg hebben bij medeweggebruikers maar ook bij inzittenden. Zeker nu voor inzittenden van o.a. de bus, tram, metro en trein een maximum uit te keren bedrag voor schadevergoeding geldt. Bij ernstig letsel schieten de uit te keren maximumbedragen beduidend te kort. Als je slachtoffer bent van een ongeval met het openbaar vervoer is het advies om een letselschadeadvocaat in te schakelen. 

Edith de Koning-Witte / Rutger Boogers

Dit artikel is gepubliceerd in "De Uitstraling" 10 mei 2014