Ook van belang voor AgriFood; SPARK, innovatieve samenwerking in de bouw

11 mrt 2014

In februari van dit jaar hebben de Technische Universiteit Eindhoven, de Provincie Noord Brabant, de Gemeente 's-Hertogenbosch, Avans Hogeschool en bouwonderneming Heijmans de samenwerkingsovereenkomst getekend voor SPARK [center for open innovation in the construction industry]. SPARK is de cross-over voor innovatie en technologie in de bouw en beoogt de kwaliteit van de gebouwde omgeving sterk te verhogen door producten te ontwikkelen die zorgen voor verbetering van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid.

SPARK is [ook]  voor bedrijven of zij nu deel uitmaken van de keten “groen” [agro] of  “grijs” [food] een interessant initiatief nu in hun branches het zoeken van de samenwerking ook het devies is met als aansprekend voorbeeld  AgriFood Capital, de agrifoodcluster in en van Noordoost-Brabant.

Alle vijf genoemde initiatiefnemers van SPARK leveren een bijdrage door zich op SPARK op het terrein van Heijmans langs de Zuid Willemsvaart te vestigen of door mensen of middelen ter beschikking te stellen.

Een aantal partijen naast de vijf initiatiefnemers heeft al toegezegd zich op SPARK te zullen gaan vestigen en de komende tijd zal getracht worden nieuwe deelnemers te werven en ruimtelijke ontwikkeling te realiseren.

Het streven om de hele bouwketen bij SPARK te betrekken en daarmee te komen innovatie en nieuwe technologieën in de bouw spreekt tot de verbeelding en zal noodzakelijk zijn voor de bouw en de projectontwikkeling om in te spelen op trends en veranderende behoeften vanuit de maatschappij op het gebied van het gebruik van de gebouwde omgeving in relatie tot zaken als gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Zaken die ook voor de AgriFood branche van groot belang zijn.

Aandachtspunt bij samenwerkingsvormen in de bouw en in meer brede zin binnen elke agrifood cluster zal wel altijd moeten zijn dat de afspraken over [de uitkomsten van] samenwerking op juridisch deugdelijke wijze worden vastgelegd en waarbij Bogaerts & Groenen advocaten met haar expertise in diverse rechtsgebieden ten behoeve van AgriFood u van dienst kan zijn.