Pas op voor wifi-tracking!!!

02 dec 2015

Weet u wat wifi-tracking is? Als uw antwoord op die vraag ja is, dan behoort u tot een select gezelschap van mensen met bovengemiddelde technische kennis. Is uw antwoord op de vraag nee, dan kunt u zich geruststellen dat u daarmee behoort tot de overgrote meerderheid van de Nederlanders.

Wifi-tracking is [kort gezegd] de mogelijkheid om door middel van het communiceren met apparaten die een wifiverbinding hebben [vooral smartphones], zeer nauwkeurig bij te houden waar die apparaten zich bevinden, hoe lang enzovoorts. Waarom is dit voor mij van belang, zult u wellicht denken. Dit belang schuilt erin dat met name winkels door middel van wifi-tracking op die manier precies kunnen bijhouden welke wifi-apparaten hun winkel bezoeken, hoe lang ze binnen zijn en zelfs op welke plekken in de winkel de wifi-apparaten vooral blijven hangen. Wanneer men dan vervolgens beseft dat door middel van een uniek signaal dat ieder wifi-apparaat uitzendt, dit kan worden herleid tot uzelf als natuurlijke persoon dan blijkt dat op die manier de winkel beschikt over vergaande informatie over uw winkelgedrag en uw interesses. Deze gegevens over u en uw mede consumenten, zijn voor veel bedrijven veel geld waard, zeker omdat op basis daarvan zeer gerichte marketing gevoerd kan worden.

Wifi-tracking, hoe onbekend het wellicht ook is, is om de genoemde redenen een inbreuk op het grondrecht op eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer, oftewel op uw privacy. Gelukkig, beschikt Nederland over een actieve waakhond wat dit betreft in de vorm van het College Bescherming Persoonsgegevens [vanaf 1 januari 2016 de Autoriteit Persoonsgegevens]. In een recent rapport[1] heeft het CBP vastgesteld dat het bedrijf Blue Trace, dat haar geld verdient door middel van de verkoop van de gegevens die deze wifi-tracking oplevert, dat wifi-tracking in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het CBP heeft een uitgebreide analyse gegeven, maar doorslaggevend is dat de bezoekers van [onder meer] winkels niet op de hoogte zijn van het feit dat wifi-tracking plaatsvindt en daar dus ook geen toestemming voor hebben gegeven. Met andere woorden, de wifi-tracking gebeurt in het geheim. Volgens het CBP is het door Blue Trace geclaimde belang, namelijk het verkopen van deze gegevens voor bedrijfseconomische doeleinden, niet voldoende om te spreken van een wettelijke grondslag. Kort gezegd is het in het geheim bijhouden van gegevens door middel van wifi-tracking door Blue Trace in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daaraan legt het CBP diverse omstandigheden ten grondslag, maar het gaat te ver om daar nu verder op in te gaan.

Blue Trace heeft van het CBP de mogelijkheid gekregen om haar beleid aan te passen, met name ter zake van het informeren van de betrokkenen en het beter reguleren van de verwerking van deze persoonsgegevens. Blue Trace heeft ook al aangegeven vergaande maatregelen te hebben getroffen, welke maatregelen overigens nog niet door het CBP zijn beoordeeld.

Hoewel het CBP haar taak als waakhond serieus neemt en concrete stappen zet, zijn er hoogstwaarschijnlijk ook andere bedrijven die gebruik maken van wifi-tracking. Het is goed om daar bewust van te zijn. De simpelste oplossing wanneer u wil voorkomen dat uw gegevens op deze manier worden verwerkt is door uw telefoon helemaal uit te zetten als u in dit soort openbare gelegenheden komt. Of dat altijd kan is natuurlijk een tweede, maar wees op uw hoede!

BG.legal